Home English |  Russian

ТОМ 35, № 1, 1999 (Січень - Лютий)ЗМІСТ

Осташ О. П., Костик Є. М., Маковійчук І. Р., Чепіль Р. В Зародження та ріст корозійно-втомних тріщин біля концентраторів напружень в алюмінієвому сплаві В95пчТ2
7
Мазурак Л. П., Бережницький Л. Т., Качур П. С. Метод визначення пружної рівноваги ізотропних тіл із криволінійними включеннями. Ч. 2. Плоска задача
16
Асташкін В. І., Будз С. Ф., Дробенко Б. Д., Михайлишин В. С. Розрахунок термопружно-пластичного стану пластини методом скінченних елементів
27
Петров Л. М., Захарчук В. Г., Калінков О. Ю., Сулек К., Щегельняк Б. Коротко-замкнуті гальванічні елементи, які можливі в корозійно-механічних тріщинах
33
Матичак Я. С., Федірко В. М., Павлина В. С., Єлісеєва О. І. Фізико-математична модель корозії заліза в свинцевому розплаві з домішками кисню
37
Скрипник І. Д., Лутчин В. Б., Студент О. З. Числове моделювання дифузійного росту зернограничної мікропори
43
Нижник С. Б., Усікова Г. І. Підвищення механічних характеристик і відпорності до корозії зварних з’єднань мартенситно-старіючої сталі
47
Солодяк М. Т. Математична модель термодифузії в слабких розчинах електролітів
55
Погрелюк І. М. Шляхи інтенсифікації термодифузійного насичення титанових сплавів у молекулярному азоті
61
Албаут Г. М., Григор’єв-Голубєв В. В., Морозов М. Ф., Проскура О. В. Вплив круглих пор на інтенсивність напружень
71
Кошкуль Й. Вплив відпуску на механічні властивості і структуру чорних вуглецевих поліпропіленових композитів
75
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Кузюков О. М., Борисенко В. О., Левченко В. О., Ніхаєнко Ю. Я. Корозійне руйнування хімічного та нафтохімічного обладнання
83
Сиза О. І., Старчак В. Г., Бойко Л. І., Третяк О. П., Цибуля С. Д. Утилізація багатотоннажних відходів в композиціях на основі модифікованих епоксидних олігомерів
90
Радкевич О. І. Вплив хімічного складу зварних швів трубопроводів на опір поширенню тріщини у сірководневих середовищах
95
Гулай О. І., Середницький Я. А. Вплив силазанових каталізаторів на властивості кремнійорганічних лакових покриттів
103
Нікітін А. С.Корозійна стійкість кільцевих стиків труб, виконаних контактним стиковим зварюванням
107
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Кальба Є. М., Букетов А. В., Савчук П. П., Голотенко С. М. Адгезійна міцність полімернаповнених захисних покриттів
109
Петров Ю. В., Тарабан В. В. Про критерії руйнування крихких матеріалів
112
Козак Л. Ю. Комп’ютерне моделювання зсуву атомної площини в двомірній криcталічній ґратці
114
Беднарська Л. М., Ковбуз М. О., Герцик О. М. Вплив відпалу на фазові перетворення та корозійну стійкість аморфних сплавів на основі кобальту
116
Старокадомський Д. Л., Соловйова Т. Н., Шкловська Н. І. Вплив амінів на фізико-механічні властивості фотополімерів
118
Большаков М. В., Тишкевич Т. Р. Вплив геометрії тканих металевих сіток на їх пористість
120
Гурей І. В., Гурей Т. А., Тихонович В. В. Перерозподіл хімічних елементів під час імпульсного зміцнення
122
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Похмурський В. І., Балицький О. І., Зінь І. М. Старіння енергоблоків та прогнозування довговічності кородовних конструкцій
124
Правила для авторів
126

Поновлено: 10.03.2006