Home English | Russian

ТОМ 35, № 2, 1999 (Березень - Квітень)ЗМІСТ

Павлина В. С. Математичне моделювання взаємозалежних фізико-хімічних процесів і деградації під навантаженням пружно-в’язких матеріалів
7
Хай М. В., Степанюк О. І. Взаємодія паралельних тріщин через межу розділу матеріалів
12
Бережницький Л. Т., Качур П. С., Мазурак Л. П. Метод визначення пружної рівноваги ізотропних тіл із криволінійними включеннями. Ч. 3. Антиплоска деформація
21
Фільштинський Л. А. Про особливості фізичних полів у вершині складеного п’єзокерамічного клина (Антиплоска деформація)
27
Краснюк П. П. Квазістатична контактна взаємодія двох шарів із фрикційним теплоутворенням
33
Спормакер Й.-Л., Скрипник І. Д., Василькевич Т. О. Моделювання випучування смуг із поліетилену методом скінченних елементів
44
Губенко С. І. Природа сплесків мікронеоднорідної деформації в сталі з неметалевими включеннями
53
Медвідь А. Г., Федоров В. В., Балицький О. І. Залежність фізичних властивостей Fe-Ni сплавів від вмісту реверсивного та викликаного наводненням аустеніту
60
Кузін О. А., Коврова Т. П., Мещерякова Т. М. Вплив карбідної фази на руйнування поліпшених сталей
67
Гуркаленко В. А., Левченко А. О., Чернявський В. Л. Про необхідні умови адаптації цементного каменю в бетоні
71
Петров Л. М., Захарчук В. Г., Сулек К., Щегельняк Б. Про концентраційні гальванічні елементи в корозійно-механічній тріщині
76
Юзевич В. М. Критерії міцності твердого тіла із урахуванням розмірного ефекту і впливу середовища
80
Широков В. В., Кіцак М. І., Рудковський Є. М., Арендар Л. А. Формування та властивості дифузійних покрить на сталях, утворених боруванням у розплавах
80
Єлісеєва О. І. Формування інтерметалідних шарів на поверхні тугоплавких металів у свинцевому розплаві в умовах масопереносу
92
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Чернець М., Коможицький Ц. Оптимізація режимів експлуатації сильфонних компенсаторів
98
Василів Б. Д., Бассараб А. І., Гоцанюк І. Я. Кінетика пошкодження твердосплавних зубків під циклічним стискальним навантаженням
102
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Паустовський О. В., Новікова В. І., Юга О. І., Єгоров Ф. Ф. Триботехнічні характеристики електроіскрових покриттів із композиційних матеріалів на основі TiN
105
Герасименко Ю. С., Нечай М. В., Білоусова Н. А. Корозійно-захищальні властивості цинкових покриттів
107
Клапків М. Д. Моделювання синтезу оксидокерамічних покриттів у розрядних каналах системи “метал–електроліт”
111
Погрелюк І. М. Перерозподіл легувальних елементів під час азотування титанових сплавів
115
Калмиков В. В., Узлов І. Г., Раздобрєєв В. Г., Ґречна І. Я. Вплив особливостей структурного стану конструкційної сталі на її корозію в кислому середовищі
119
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Андрейків О. Є., Лучко Й. Й. Механіка та фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій
121
Іваницька Г. С. Науковий семінар “ Проблеми механіки крихкого руйнування”
123
Одиниці міжнародної системи
125

Поновлено: 10.03.2006