Home English | Russian

ТОМ 35, № 5, 1999 (Вересень - Жовтень)ЗМІСТ

Панасюк В. В., Саврук М. П., Іваницька Г. С., Рицар Р. Б. Розтяг пружно- пластичного диска. Ч. 1: Центральна тріщина
7
Мартиняк Р. М. Термічне розкриття початково закритої міжфазної тріщини за неідеального теплового контакту її берегів
14
Чекурін В. Ф. Варіаційний метод розв’язування задач томографії напруженого стану твердих тіл
23
Прокопишин І. А., Сулим Г. Т., Хлєбніков Д. Г. Квазістатичне відшарування плоско здеформованої пластини від вінклерової основи
33
Кушнір Р. М. Перерозподіл залишкових напружень у циліндричній кусково-однорідній оболонці з тріщиною
39
Поляков С. Г. Особливості електрохімічної поведінки сталей під час корозійного розтріскування трубопроводів
46
Новохатський І. О., Ярошенко І. В. Кластерна адсорбція на оксидних включеннях у рідкій сталі
53
Лобода В. В. Контактна модель тріщини в ортотропному матеріалі
59
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Крижанівський Є. І., Цирульник О. Т., Петрина Д. Ю. Вплив наводнювання та попереднього пластичного деформування сталі на її тріщиностійкість
67
Ґуст В., Прокопенко Г. І., Козлов А. В., Мордюк Б. Н., Абрамов В. О. Ударна ультразвукова обробка зварних з’єднань
71
Ткачов В. І., Іваськевич Л. М. Механічні властивості хромомарганцевих аустенітних сталей у середовищі водню
75
Ориняк І. В., Розгонюк В. В., Шлапак Л. С. Залишкова міцність трубопроводів із вм’ятинами
79
Лучко Й. Й. Визначення залишкової довговічності залізобетонних балкових елементів на основі механіки руйнування
83
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Бережницький Л. Т. Механіка руйнування тіла, що лінійно зміцнюється
91
Делявський М. В., Онишко Л. Й. Визначення в’язкості руйнування ортотропних композитних матеріалів
95
Грицько Є. Г., Гудзь Р. В., Журавчак Л. М. Метод граничних елементів та ермітові скінченні елементи в задачах пружності для тіл із неоднорідностями
99
Тубілевич К., Мусялик Я. Мікроструктурні зміни у сталях під час поверхневої пластичної деформації електромеханічним методом
102
Козлов Г. В., Бєлошенко В. О., Шогенов В. Н. Опис структурної релаксації аморфних полімерів у рамках кластерної моделі
105
Паустовський О. В., Бережницька М. П., Кириленко С. М. Залишкові напруження після електроіскрового легування інструментальних сталей
111
Зінь І. М. Вплив хроматного пігменту на захищальні властивості епоксидної ґрунтовки
114
Кирилів В. І., Коваль Ю. М., Сидор П. Я. Вплив температури на масоперенос легувальних елементів під час механоімпульсної обробки
114
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Друга Міжнародна конференція “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій” у Львові
117
Восьме засідання технічного комітету (ESIS) “Розтріскування в корозійних середовищах”
121
Сьомий Міжнародний симпозіум із механіки руйнування керамічних матеріалів (FMC’99)
122
П’ята Літня школа механіки руйнування
124
Конференції в 1999 і 2000 рр.
125
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Праці конференції “Корозія-97”
128

Поновлено: 13.03.2006