Home English | Russian

ТОМ 35, № 6, 1999 (Листопад - Грудень)ЗМІСТ

Сулим Г. Т. Шевчук С. П. Плоска задача для кусково-однорідного анізотропного тіла зі стрічковим пружним включенням
7
Саврук М. П., Максимович Я. В. Побудова розв’язку типу Ґріна задачі теорії пружності для смуги
17
Монастирський Б. Є. Осесиметрична контактна задача для півпросторів з геометричним збуренням поверхні
22
Мачишин І. М., Мартиняк Р. М. Вплив зосередженої сили на контакт пружного тіла та жорсткої основи з виїмкою
27
Скрипник І. Д., Никифорчин Г. М., Лонюк Б. П., Білик Н. В. Перколяційні методи побудови кривих водневої корозії хромомолібденової сталі
32
Студент О. З., Ціхош П., Шимковський Й. Кореляція між шорсткістю зламу і втомним порогом сталі з тріщиною після високотемпературного пошкодження
37
Торібіо Х., Овехеро Е. Корозійне розтріскування перлітних сталей під час витягування: матеріалознавчий аспект
43
Купрін В. П., Іванова М. В., Скрипник Ю. Г. Особливості адсорбції та інгібіторної дії деяких похідних піридину на сталі
50
Губенко С. І. Структурні ефекти біля неметалевих включень під час лазерної обробки сталей
57
Копилець В. І. Теоретичне дослідження селективного розчинення сплавів
67
Паустовський О. В., Губін Ю. В. Утворення залишкових напружень у покриттях під час високоенергетичної обробки: огляд
72
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Бассараб А. І., Василів Б. Д., Івасишин А. Д., Черняхівський Л. Я., Гоцанюк І. Я. Довговічність вольфрамокобальтових сплавів під навантаженням у корозійному середовищі
79
Слободян З. В., Василик А. В., Жовнірчук В. М., Кучерас Р. В., Маглатюк Л. А. Вплив інгібітора НЕФГАН-1 на корозійну та біологічну активність ґрунтів
85
Кирилів В. І. Поверхневе насичення сталей вуглецем під час механоімпульсної обробки
88
Тубілевич Х., Сконечни В. Трибологічні властивості оксидної плівки, створеної в трикомпонентному електроліті на алюмінії
92
Пасечник А. А., Цирульник О. Т., Сидор П. Я. Вплив наводнювання сталі 40Х на силові параметри різання, напруження в інструменті та його зносо¬трив¬кість
97
Крохмальний О. О. Корозія сталі 12Х18АГ18Ш у контакті з міддю
101
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Зінь І. М. Інгібування корозії цинкованої сталі неорганічними пігментами
105
Кушнір Р. М. Дислокаційні напруження у кусково-однорідній циліндричній оболонці
108
Федірко В. М., Яськів О. І., Погрелюк І. М. Вплив параметрів азотованих шарів на корозійну тривкість титанових сплавів у розчинах кислот
111
Пудлік М. Захист від корозійно-механічного руйнування стальних трубчастих опор вітродвигунів.
114
Романова Д. В. Вплив електромагнітних променів на структуру напівпровідникових стекол
115
Яворський В. Т., Кунтий О. І., Козак С. І., Срібний В. М. Анодне розчинення срібла в ультразвуковому полі
117
Козак Л. Ю. Комп’ютерне моделювання впливу температури на стійкість двовимірної кристалічної ґратки
119
В НАУКОВИХ КОЛАX
Науковий семінар “Теоретичні та прикладні проблеми трибології”
121
Перелік статей, опублікованих у журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів” за 1999 р.
123
Авторський показчик
128

Поновлено: 13.03.2006