Home Ukrainian  |  Russian

VOLUME 36, № 1, 2000 (January – February)CONTENTS

Солодяк М. Т. Математична модель магнетотермопружності феромагнетних тіл
7
Панасюк В. В., Саврук М. П., Іваницька Г. С., Рицар Р. Б. Розтяг пружно-пластичного диска. Ч. 2: Крайова тріщина
17
Кривень В. А. Антиплоска пружно-пластична задача для тіла з жорстким призматичним включенням правильної форми
23
Фільштинський Л. А., Пташенчук Р. В. Функція Ґріна для складеного п’єзокерамічного клина за антиплоскої деформації
27
Журавчак Л. М.Приграничні елементи та некласичні різниці в задачах нелінійної теорії пружності
32
Полянський Ю., Русинко К. М. Синтезована теорія пластичної деформації з урахуванням швидкості навантаження
39
Ясній П. В., Галущак М. П., Федак С. І., Підкользін В. Ю. Циклічна повзучість сплаву АМг6
43
Стащук М. Г. Оцінка впливу пружної деформації на електродний потенціал металевого циліндра в середовищі
47
Шогенов В. Н., Буря А. І., Шустов Г. Б., Козлов Г. В. Фрактальність стабільних тріщин у деформованих зонах склистого поліарилатсульфону
51
Клапків М. Д., Чучмарьов О. С., Сидор П. Я., Посувайло В. Н. Термодинаміка взаємодії алюмінію, магнію та цирконію з компонентами електролітної плазми
56
Хома М. С. Застосування електрохімічних методів для вивчення корозійної втомлюваності металів
65
Чумало Г. В. Особливості анодного активування металів у галогенідних середовищах
71
Булик І. І. Взаємодія з воднем інтерметалевих сполук рідкісноземельних металів, нікелю та алюмінію
76
Паустовський О. В., Ботвинко В. П. Фазовий склад поверхневих шарів швидкорізальної сталі після електроіскрового легування та лазерної обробки
83
SCIENCE FOR PRODUCTION
Оришич І. В. Високотемпературна сольова та газова корозія жароміцних сплавів на нікелевій основі
87
Шаповал В. І., Новосєлова І. А., Малишев В. В. Властивості електролітичних дисперсних порошків карбідів вольфраму й молібдену
93
Мардаревич Р. С., Кирилів В. І., Похмурський В. І. Механоімпульсне зміцнення зносотривких електрохімічних покрить
99
Балицький О. І. Роль середовища у характері сповільненого руйнування високоазотних сталей
102
SHORT REPORTS
Ткаленко М. Д., Кохановський І. М. Вплив катодного осадження гідроксидів цинку та олова на швидкість виділення водню
105
Шостак А. В., Іванчук О. М. Комп’ютерне тривимірне моделювання зламів
107
Сахненко М. Д. Прогнозування надійності електрохімічних систем метал–полімерне покриття в розчинах електролітів
111
Цирульник О. Т. Вплив температури на корозію, корозійну втому та кавітаційне руйнування сталі у водогінній воді
113
Головач Н. П., Дияк І. І. Метод декомпозиції області та комбінований скінченно-гранично-елементний аналіз задач пружності
115
Мусій Р. С.Ключове рівняння і розв’язок у напруженнях одновимірної динамічної задачі термопружності для циліндра
115
В НАУКОВИХ КОЛАX
Науковий семінар “Проблеми механіки крихкого руйнування”
121
Науковий семінар “Проблеми корозії та протикорозійного захисту металів”.
124
Конференції в 2000 р.
126
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Романів О. М., Ярема С. Я. І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень
129
Правила для авторів
6, 131

Revised: 10.03.2006