Home English |  Russian

ТОМ 36, № 2, 2000 (Березень - Квітень)ЗМІСТ

Панасюк В. В., Дацишин О. П., Щур Р. Б. Залишкова довговічність твердих тіл, що контактують в умовах фретинг-втоми
5
Мусій Р. С. Рівняння в напруженнях три-, дво- та одновимірних динамічних задач термопружності
20
Кундрат М. М. Локальне руйнування композиції з включенням та зміцненням у смугах передруйнування
27
Шевельова А. Є. Про моделювання привершинних зон тріщини між двома анізотропними матеріалами
33
Гриліцький Д. В., Широков В. В., Онищук В. Я. Квазістатична термопружно-пластична задача для кругової ексцентричної труби
41
Андрейків А. О. Узагальнена задача Ґріффітса для зсуву з урахуванням шорсткості поверхонь тріщини
49
Євтушенко О. О., Пир’єв Ю. О. Температура та знос поверхні тертя металокерамічної накладки і металевого диска під час гальмування
55
Фільц Р. В., Коцюба М. В. Загальний метод визначення різницевих аналогів бігармонійного оператора на нерегулярних сітках
60
Павлина В. С., Лук’яненко О. Г., Пічугін А. Т., Федірко В. М. Формування функціональних шарів на титанових сплавах за нестаціонарних умов
65
Калахан О. С., Похмурський В. І. Вплив неповного відпалу титанового (+)-сплаву та його зварних з’єднань на опір втомі й корозійній втомі
76
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Сергієнко О. М., Ковчик С. Є. Деякі теоретичні засновки оцінки пошкодженості виробів за сигналами акустичної емісії
83
Чекурін В. Ф. Обернена задача оптичного контролю залишкових напружень у кусково-однорідних циліндричних оболонках
93
Паустовський О. В., Губін Ю. В., Куницький Ю. А. Вимірювання температури під час імпульсної лазерної обробки матеріалів
103
Ткачов В. І., Василенко І. І., Витвицький В. І., Гребенюк С. О. Антифрикційні властивості жароміцних сплавів у водні
108
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Осадчук В. А., Николишин Т. М. Гранична рівновага зварного з’єднання магістрального газопроводу
113
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Герцик О. М., Ковбуз М. О., Беднарська Л. М. Оборотні явища в аморфних металевих сплавах
118
Крохмальний О. О. Корозійно-електрохімічна поведінка сталі 12Х18АГ18Ш у хлоридовмісних середовищах з іонами міді (II)
121
Мартиняк Р. М. Механотермодифузійна взаємодія тіл з урахуванням заповнювача міжконтактних зазорів
124
Цирульник О. Т. Оцінка ефективності інгібіторного захисту сталей від кавітаційно-ерозійного руйнування
127
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Праці конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій»
130
Конференції 2000–2001 рр.
4

Поновлено: 10.03.2006