Home English |  Russian

ТОМ 36, № 3, 2001 (Травень - Червень)ЗМІСТ

Похмурський В. І., Балицький О. І., Крохмальний О. О. Загальна та пітінгова корозія хромомарганцевих сталей у розчинах галоїдів
7
Денисюк І. Т. Напруження біля конічних і пірамідальних включень
16
Бончик О. Ю., Кияк С. Г., Похмурська Г. В., Фльорко О. В., Чекурін В. Ф. Вплив напружень на дифузію домішок під час лазерного твердофазного легування кремнію
21
Бережницький Л. Т., Мазурак Л. П., Качур П. С. Плоска задача для ізотропного тіла з включенням, оточеним пружним прошарком
27
Мусій Р.С. Розв’язування плоских динамічних крайових задач електромагне- тотермопружності для циліндричних тіл
35
Краснюк П. П., Чаповська Р. Б. Термопружний контакт бандажа та циліндра в умовах фрикційного теплоутворення
42
Пир’єв Ю. О. Фрикційний контакт циліндра та обойми з урахуванням інерційності, теплоутворення та зносу
53
Андрейків О. Є., Бойко В. М., Ковчик С. Є., Ходань І. В. Динамічний розтяг циліндричного зразка з кільцевою тріщиною
59
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИПРОБУВАНЬ
Антощак І. М., Ґнип І. П. Обладнання та метод автоклавних корозійно-механічних і електрохімічних досліджень
67
Личак О. В., Нечипорук С. А., Піджарий В. М. Похибки тіньового зображення лежачої краплі розплаву від неколімованості променів освітлення
74
Находкін М. Г., Лисенко В. М., Коваль І. П., Бардамид О. Ф. Електронна cпектроскопія сплавів заліза під час окислення in situ
78
Стухляк П. Д., Митник М. М., Микитишин А. Г. Торсійний маятник для дослідження динамічних характеристик полімерних матеріалів
82
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Середницький Я. А. Поліуретанові матеріали як протикорозійні покриття трубопроводів
84
Кузюков А. М., Борисенко В. А., Ніхаєнко Ю. Я., Туголуков О. В. Хімічна корозія та руйнування «гарячого» трубопроводу колони синтезу аміаку
90
Радкевич О. І., П’ясецький О. С., Василенко І. І. Корозійно-механічна тривкість трубної сталі в сірководневому середовищі
93
Козлов Г. В., Бєлошенко В. О., Алоєв В. З., Варюхін В. М. Мікротвердість екструдованого поліетилену й композита на його основі
98
Хруник Р. А. Розробка нових ощаднолегованих сталей для шарошкового породоруйнувального інструменту
102
Широков В. В., Василів Х. Б. Про застосування сполук металів як джерела дифузанта для покрить, отримуваних у металевих розплавах
108
Зінь І. М. Ефективність деяких нехроматних пігментів у захисті від корозії оцинкованої сталі
112
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Витвицький В. І., Ткачов В. І., Гребенюк С. О. Газове легування сталі 20ХН3А надрівноважним вмістом азоту під час електрошлакового переплаву
115
Шваб’юк В. І., Маткова А. В. Стиск кільця, обмеженого жорсткими поверхнями
118
Бережницька М. П., Гуслякова Г. П., Ткачов В. І. Підвищення довговічності конструкційних сталей та їх зварних з’єднань пластичним деформуванням
121
Погрелюк І. М., Федірко В. М., Довгуник В. М. Вплив азотування та оксидування на зносотривкість титанових сплавів
123
Ткаленко М. Д., Фатєєв Ю. Ф., Ткаленко Д. А. Зв’язок аномального розчинення алюмінію з концентраційними змінами при електроді
127
Чернов В. Ю. Дослідження руйнування зварних швів нафтогазопроводів
131

Поновлено: 13.03.2006