Home English |  Russian

ТОМ 36, № 4, 2000 (Липень - Серпень)ЗМІСТ

ВОДЕНЬ У МЕТАЛАХ
Ткачов В. І. Проблеми водневої деградації металів
7
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Ґембара О. В. Метод оцінки високотемпературного водневого руйнування біметалевих елементів конструкцій
15
Евард Є. А., Войт О. П., Гордеєв С. К., Габіс І. Є. Кінетика сорбції та виділення водню нанопористим вуглецем
23
Бойко Л. В. Застосування водню для виробництва матеріалів із регульованою пористістю
29
Швачко В. І. Мікромеханічні аспекти оборотної водневої крихкості
36
Мєшков М. К. Вплив технологічних переробок на воднетривкість литої нержавної сталі
41
Лунарська Є., Саматович Д. Вплив шліфування, наводнення та мастильного покриття на внутрішнє тертя заліза і сталі
44
Федоров В. В., Королюк Р. І, Засадний Т. М.Воднева проникність реакторних сталей ЕП-838 і Х12Г20В після легування та термічної обробки
49
Студент О. З., Никифорчин Г. М., Лонюк Б. П., Стахів Т. П. Специфіка масштабного ефекту порогів циклічної тріщиностійкості сталі 15Х2МФА під впливом водню
55
Балицький О. І. Дія водню на конструкційну міцність високоазотних хромомарганцевих сталей
61
Денісов Є. О., Курдюмов О. О., Тихонов Н. А. Воднепроникність тонкоплівкових покрить на нікелю та нержавній сталі 12Х18Н10Т
65
Колачов Б. А., Садков В. В., Билов Б. Б., Хлопов С. В. Вплив водню на опір утомі титанового сплаву ВТ6Ч
68
Дмитренко А. І., Рачук В. С., Рудис М. А., Холодний В. І. Міцність колес водневих помп високого тиску
73
Аргатов І. І., Назаров С. О. Порівняння критеріїв Ґріффітса та Ірвіна для несиметрично зростаючої тріщини в площині
77
Фільштинський Л. А., Ковальов Ю. Д. Згин шару зі скрізними тунельними розрізами за ковзного закріплення торців
83
Грицина О. Р., Нагірний Т. С. Міцність розтягуваного шару з домішками
87
Шаблій О. М., Цимбалюк Л. І. Розподіл зварних напружень у пластині з прямолінійним швом
91
Палаш В. М., Юськів В. М., Дзюбик А. Р. Напруження в трубах, з’єднаних зварним кільцевим швом
95
Хома М. С., Похмурський В. І. Корозійна витривалість корозійнотривких сталей зі зварними з’єднаннями
99
Яр-Мухамедова Г. Ш. Математична модель формування структури композиційних плівок методом відтинання
103
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИПРОБУВАНЬ
Личак О. В., Нечипорук С. А., Піджарий В. М. Можливості зниження похибок визначення висоти полюса лежачої краплі розплаву
106
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Студент М. М., Довгуник В. М., Сидорак І. Й., Похмурська Г. В., Яськів О. І. Вплив тертя на фазові перетворення у поверхневих шарах газотерміч¬но¬го покриття FeCrB+Al
109
Бережницька М. П., Бережницький Л. Т. Про залишкові напруження в тілах із тонкими покриттями
112
Клим М. М., Мудрий С. І., Кулик Ю. О. Особливості кристалізації розплавів на основі олова на металевих підкладках
115
Максимук О. В. Зношування анізотропних пластин з урахуванням зміни їх товщини
117
Семеновський О. Є. Утворення та рbcn тріщин під час контактної втоми сталей
120
У НАУКОВИХ КОЛАХ
V Міжнародна конференція-виставка «Корозія – 2000»
122
Засідання правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів
124
Перший науково-технічний симпозіум “Сучасні проблеми інженерної механіки”
125
Шоста Літня школа механіки руйнування
127

Поновлено: 10.03.2006