Home English |  Russian

ТОМ 36, № 5, 2000 (Вересень - Жовтень)ЗМІСТ

REACTOR MATERIALS SCIENCE
Мамаєва Є. І., Рафалович І. М., Смірнова Є. К. Циклічна тріщинотривкість аустенітних нержавних сталей для обладнання АЕУ
7
Карзов Г. П., Горбаконь О. О., Тимофєєв Б. Т., Петров В. А. Роботоздатність аустенітних трубопроводів реакторів в умовах корозійного розтріскування
15
Похмурський В. І., Ґнип І. П., Личковський Е. І. Вплив забруднення теплоносія на ресурс елементів блоків АЕС
31
Петельгузов І. А. Корозія термічно та термомеханічно зміцненого сплаву Zr+2,5% Nb
36
Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Ажажа В. М. Окислення Zr та сплаву Zr+1% Nb на повітрі за нестаціонарних умов
43
Шматко Б. О., Русанов О. Є. Оксидний захист матеріалів у розплавах свинцю та вісмуту
49
Федоров В. В., Засадний Т. М., Королюк Р. І., Балицький О. О. Воднева проникність протонно-опромінених реакторних сталей з оксидними плівками
59
Калахан О. С. Витривалість аустенітних та мартенситно-феритної сталей для атомних енергетичних установок
64
Єлісєєва О. І., Федірко В. М., Матичак Я. С., Цісар В. П. Взаємодія твердих металів з розплавами, що містять неметалеві домішки
69
Неклюдов І. М., Воєводін В. М., Рибалко В. Ф., Камишанченко М. В., Бєленко В. О. Вплив імпульсних потоків заряджених частинок на структуру та механічні властивості металів
77
Горопацький В. Г., Стащук М. Г. Електродний потенціал на межі середовища в еліптичному вирізі напруженого електропровідного тіла
83
Солодяк М. Т. Термомеханодифузійні процеси в електропровідних тілах у зовнішньому періодичному в часі магнетному полі
91
Яр-Мухамедова Г. Ш. Дослідження текстури композиційних електролітичних покрить хром–вуглець
99
Кузін О. А. Керування властивостями мікролегованих сталей з допомогою параметрів внутрішніх поверхонь розділу
101
Широков В. В., Павлина О. В. Особливості температурної залежності механічних властивостей деяких перехідних металів і їх сплавів
106
SHORT REPORTS
Довгуник В. М., Студент М. М., Сидорак І. Й., Похмурська Г. В., Яськів О. І. Вплив тертя на структурно-фазові перетворення в приповерхневому шарі газотермічного покриття FeCr+Al+C
113
Кунець Я. І., Матус В. В., Міщенко В. О. Дистанційне визначення фізико-механічних параметрів тонкостінних дефектів
117
Хома М. С., Романів О. М., Кунтий О. І., Тимчишин А. Й. Анодна поведінка титану в кислих сульфатних електролітах міднення
119
SCIENCE FOR PRODUCTION
Міжнародний проект «PLAN-East» програми «Inco-Copernicus»
122
Тринадцята Європейська конференція з руйнування – ECF-13
123
Новини ESIS
125
Георгій Писаренко (до 90-річчя від дня народження)
127

Поновлено: 13.03.2006