Home English |  Russian

ТОМ 36, № 6, 2000 (Листопад - Грудень)ЗМІСТ

Божидарник В. В., Сулим Г. Т. Вплив підкріплень на втомне руйнування деформаційно зміцнівних пластин з надтріснутими отворами
7
Кривень В. А., Гнатюк О. Б., Гром'як Р. С. Антиплоска деформація ідеально пружно-пластичного тіла з жорстким прямокутним включенням
19
Кундрат М. М., Делявський М. В. Напруження в ослабленій тріщиною півплощині з накладкою
24
Солодяк М. Т. Термомеханодифузійні процеси у неелектропровідних тілах у зовнішньому періодичному магнетному полі
29
Сухорольський М. А. Тонке покриття під локальним навантаженням
33
Андрейків О. Є., Ліщинська М. В. Залишкова довговічність елементів, неоднорідних за механічними характеристиками
39
Андрейко І. М., Слинько Г. І., Осташ О. П., Волчок І. П. Циклічна тріщиностійкість сірих і високоміцних чавунів з підвищеним вмістом фосфору
44
Євтушенко О. О., Іваник Є. Г., Горбачова Н. В. Аналітичні методи теплового розрахунку гальм (Огляд)
52
Мачишин І. М., Мартиняк Р. М. Зміна зазорів між пружним тілом і нерівною основою під дією зосередженої сили
59
Скородинський І. С. Ітераційні алгоритми для розв’язання квазістатичної однобічної термофрикційної задачі
65
Похмурський В. І., Зінь І. М., Білий Л. М., Василик А. В. Вплив антикорозійних пігментів на захисні властивості епоксидних покрить
72
Колодій Б. І. Теоретичне дослідження взаємодії деформованого металу з корозійним середовищем
77
Тропіна А. А. Формування заряду в рідких діелектриках
83
Копилець В. І. Квантово-хімічна кластерна модель взаємодії поверхнево-активних молекул із деформованими металами
87
Шевченко С. В., Неклюдов І. М., Лопата О. Т., Воєводін В. М., Ситін В. І. Вплив мікрододатків ітрію на структуру, механічні властивості та електропровідність міді
90
THE METHODS OF INVESTIGATIONS AND TESTINGS
Дем’ян М. Л., Лучко Й. Й., Варшава С. С. Нові типи тензорезисторів із напівпровідникових ниткуватих кристалів
97
SCIENCE FOR PRODUCTION
Хруник Р. А. Контактна втома цементованих сталей під ударним та ударно-абразивним навантаженням
101
SHORT REPORTS
Яр-Мухамедова Г. Ш. Вплив термообробки на корозійну тривкість хромових і нікелевих композиційних покрить
105
Іваськевич Л. М., Ткачов В. І. Механічні властивості зварних з'єднань жароміцного сплаву ХН55МБЮ у водні
107
Радкевич О. І., Домінюк І. М. Вплив пластової води, нафти та нафтопродуктів із домішками сірководню на тріщинотривкість сталей
110
Іваницький Я. Л., Андрейків А. О., Король В. Р. Коефіцієнт інтенсивності напружень за розтягу та закруту труби з двома симетричними тріщинами
113
Ткаленко М. Д., Ткаленко Д. А. Хронопотенціометричне дослідження анодної пасивації кадмію в лужних розчинах
115
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій
117
Міжнародна конференція “Зварні конструкції”
119
Корозійні симпозіуми у Польщі
120
Проблеми сучасної української наукової термінології
121
Українське термінологічне товариство
123
Конференції в 2001 р.
124
LITERATURE REVIEW
Матеріали високопотужних турбогенераторів
125

Поновлено: 13.03.2006