Home English |  Russian

ТОМ 37, № 1, 2001 (Січень - Лютий)ЗМІСТ

Панасюк В. В., Дацишин О. П., Марченко Г. П. Про ріст тріщин у тілах кочення за умов сухого тертя та зволоження
7
Кривень В. А., Пастернак С. В. Початкова стадія пластичного відшаровування тонкого жорсткого включення у півпросторі за зсуву
17
Вігак В. М., Цимбалюк Л. І., Шаблій О. М. Розподіл залишкових напружень у шарі, зумовлених осесиметричними пластичними деформаціями
22
Лучко Й. Й., Лазар В. Ф., Чубріков В. М. Міцність залізобетонного елемента з тріщиною з погляду механіки руйнування
27
Кундрат М. М. Відшарування жорсткого лінійного включення при статичному навантаженні
37
Денисюк І. Т. Термонапруження біля вершини кутового многогранного включення
41
Бережницький Л. Т., Панасюк В. Є. Вплив температури та швидкості деформування на фізико-механічні властивості склопластиків
48
Опанасович В. К., Селіверстов Р. Г.Згин плити з двома рівними прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера
53
Осташ О. П., Андрейко І. М. Циклічна тріщиностійкість високоміцних чавунів на стадіях зародження і росту макротріщини
57
Паустовський О. В., Губін Ю. В., Куницький Ю. А. Про зв'язок між залишковими напруженнями та структурними особливостями аморфних сплавів
63
Стухляк П. Д., Митник М. М., Орлов В. О. Вплив граничних прошарків на властивості композитних полімерних матеріалів (Огляд)
69
Гірний С. І. Корозія заліза в карбонат-бікарбонатному розчині. Частина 1. Кристалографічний аналіз пасивних плівок
76
THE METHODS OF INVESTIGATIONS AND TESTING
Кубік Ю., Качмарик М., Чапля Є. Про методи визначення характеристик пористих насичених середовищ
81
Белас О. М. Підхід до оцінки зношування пар тертя методом акустичної емісії
89
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Сергієнко О. М. Акустико-емісійні критерії для експрес-оцінки внутрішніх пошкоджень композитних матеріалів
91
SCIENCE FOR PRODUCTION
Радкевич О. І. Вимоги до тріщинотривкості матеріалів нафтогазового обладнання у сірководневих середовищах
101
Похмурський В. І., Зінь І. М., Білий Л. М., Лайон С. Б. Особливості антикорозійної дії суміші нетоксичних пігментів в епоксидному покритті на сталі
106
Костін М. О., Шейкіна О. Г. Корозійна тривкість цинкових покрить, осадженних із електролітів імпульсним струмом
110
SHORT REPORTS
Янка Р. М., Петров Л. М. Корозія електрофільтрів установок для очищення газів у виробництві цементу
114
Бассараб А. І., Білик Н. В., Черняхівський Л. Я. Вплив режиму наводнювання на електрохімічні та механічні властивості твердих сплавів WС-Co
116
Яр-Мухамедова Г. Ш. Дослідження корозійної стійкості металевих композиційних тонкоплівкових систем до і після термічної дії методом "Corrodkote"
118
Максимук О. В. Зношування тонких покрить твердих тіл з урахуванням проміжкового шару
121
IN THE WORLD OF BOOKS
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство
124
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Володимир Панасюк (до 75-річчя від дня народження)
125
Правила для авторів
127

Поновлено: 10.03.2006