Home English |  Russian

ТОМ 37, № 2, 2001 (Березень - Квітень)ЗМІСТ

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України (до 50-річчя від дня заснування)
7
MECHANICS OF MATERIALS
Дарчук О. І. Застосування моделі смуг реверсивного течіння матеріалу в тонких смугах пластичності для прогнозування росту втомних тріщин
21
Трощенко В. Т., Кравчук Л. В., Кононученко О. В., Задворний Є. О. Кінетика тріщин втоми під циклічним термомеханічним навантаженням
33
Дмитрах І. М., Плювінаж Ґ., Килафку Ґ. Корозійно-втомні тріщини біля вирізів: напруження, електрохімія
43
Швайко М. Ю. Про коректність теорій пластичності, які враховують взаємовплив механізмів непружного деформування
54
Тот Л. Показник чутливості до росту тріщини як знаряддя впровадження концепцій механіки руйнування
63
HYDROGEN IN METALS
Яртись В. А., Гарріс І.-Р., Панасюк В. В. Нові металогідриди: Огляд
69
Походня І. К., Швачко В. І. Природа водневої крихкості конструкційних сталей
87
Никифорчин Г. М., Студент О. З. Вплив водню на формування порогів утоми конструкційних сталей
97
METHODS OF TESTING AND INVESTIGATIONS
Діцель В., Мюллер-Рос Є. Досвід випробувань на корозійне розтріскування під висхідним навантаженням або переміщенням
107
Морозов Є. М., Сапунов В. Т. Тріщиностійкість за в'язкого розриву тонколистових матеріалів
113
NONDESTRUCTIVE TEST METHODS
Кошовий В. В., Назарчук З. Т. Про оцінку переддефектного стану матеріалу засобами ультразвукової обчислювальної томографії
118
SCIENCE FOR PRODUCTION
Горинін І. В., Ільїн О. В., Леонов В. П., Малишевський В. А. Використання механіки руйнування для забезпечення надійності арктичних великомасштабних зварних металоконструкцій
133
Большаков В. І. Навантаженість і міцність металургійного обладнання
149
Радкевич О. І., Похмурський В. І. Вплив сірководню на роботоздатність матеріалів обладнання газодобувної промисловості
157
Трофимов В. А., Моляр О. Г. Особливості експлуатаційних руйнувань деталей шасі літака АН-124 "Руслан"
170
Похмурський В. І. Зв'язки Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України з промисловістю
175
FROM THE HISTORY OF FRACTURE MECHANICS
Конопатов О. Д., Рачук В. С., Холодний В. І. Співпраця Фізико-механічного інституту НАН України та ФГУП КБХА у створенні киснево-водневих реактивних двигунів
179
Панасюк В. В., Ярема С. Я. До джерел k-моделі та моделі смуг пластичності
181
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування"
189
Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії"
191
Науковий семінар "Теоретичні та прикладні проблеми трибології"
192
Конференції в 2001 р
194
IN THE WORLD OF BOOKS
Неруйнівний контроль і технічна діагностика
195

Поновлено: 10.03.2006