Home English |  Russian

ТОМ 37, № 3, 2001 (Травень - Червень)ЗМІСТ

Дацишин О. П., Панасюк В. В., Пришляк Р. Є., Терлецький А. Б. Траєкторії розвитку крайових тріщин у тілах кочення за умов граничного змащування
5
Коцаньда Д., Коцаньда С., Томашек Г. Імовірнісний опис росту втомної тріщини зміцненій лазером середньовуглецевій сталі
13
Шевченко В. П., Гольцев А. С., Довбня Є. М. Методи фундаментальних розв’язків у механіці тонкостінних конструкцій
21
Саврук М. П. Сингулярні інтегральні рівняння у двовимірних задачах теорії тріщин
29
Кривень В. А. Галуження пластичних смуг біля вершини вирізу за поздовжнього зсуву
38
Осташ О. П. Роль зони передруйнування у визначенні концентрації напружень в циклічно деформованих матеріалах
47
Осадчук В. А., Николишин Т. М. Застосування c-моделі для дослідження міцності ортотропної циліндричної оболонки з тріщинамиі
59
Шата М. Розмірний аналіз як знаряддя для моделювання процесів механіки руйнування
68
Камінський А. О., Дудик М. В., Кіпніс Л. А. Напруження біля кінців тріщини на межі розділу двох середовищ за наявності пластичних смуг
71
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Сергієнко О. М. Визначення об’ємної пошкодженості алюмінієвих сплавів за сигналами акустичної емісії
77
Кузін О. А., Беспалов С. А., Мещерякова Т. М. Особливості руйнування покращеної сталі 40Х в умовах контактної взаємодії
91
Матичак Я. С., Курітник І. П., Павлина О. В. Особливості масообміну між різнорідними багатокомпонентними тілами за нестаціонарних умов
95
Гірний С. І. Анодне наводнювання заліза в карбонат-бікарбонатному розчині
103
Похмурський В. І., Білий Л. М., Хома М. С. Корозійно-механічні властивості корпусних матеріалів реакторів
111
Ґельнер Й., Буркерт А., Гайн А., Боезе Е., Єзерська О., Гіклінґ Й. Корозійні випробування з використанням електрохімічних шумів
119
Петров Л. М. Фізико-хімічні аспекти механіки корозійного руйнування
127
Срібний В. М., Кунтий О. І., Яворський В. Т. Особливості анодного розчинення міді у системах H2SO4 + H2O і H2SO4 + CuSO4 + H2O
130
Попович В. В., Дронюк М. М. Тенденції виробництва відливок у другій половині ХХ ст.
133

Поновлено: 10.03.2006