Home English |  Russian

ТОМ 37, № 4, 2001 (Липень - Серпень)ЗМІСТ

Ювілей Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
7
Булик І. І., Денис Р. В., Панасюк В. В., Путілов Ю. Г., Тростянчин А. М. Процес ГДДР та водневосорбційні властивості сплаву дидим–алюміній–залізо–бор (Dd12,3Al1,2Fe79,4B6)
15
Лунарська Е., Заборський С. Роль водню в продуктивності анодного шліфування спеченого WC–Co сплаву
21
Локощенко О. М. Повзучість і довготривала міцність металів в агресивних середовищах (Огляд)
27
Киляфку Г., Плювінаж Г. Критерій багатовісної втоми для надрізаних зразків, що враховує ефективний розмах напружень, відносний градієнт напружень і гідростатичний тиск
42
Котречко С. О., Мєшков Ю. Я. Фізичні основи локального підходу до аналізу крихкого руйнування металів і сплавів
49
Божидарник В. В., Сулим Г. Т. Граничний стан трансверсально-ізотропних плит з поверхневими і внутрішніми тріщинами
63
Кіт Г. С., Монастирський Б. Є., Сушко О. П. Термопружний стан півбезмеж¬но¬го тіла з плоскою поверхневою тріщиною під дією джерела тепла
68
Андрейків О. Є., Бойко В. М., Ковчик С. Є., Ходань І. В. Динамічний розтяг порожнинного циліндричного зразка з кільцевою тріщиною
74
Стащук М. Г., Горопацький В. Г. Вплив пружних деформацій на елект¬рич¬не поле біля вершини тріщиноподібного дефекту металевого тіла
81
Оришич І. В., Порядченко Н. Ю., Ракицький А. М. Розрахунок жаротривкості малолегованих сплавів хрому параметричним методом
87
Герасименко Ю. С., Білоусова Н. А. Метод подвійної поляризації для визначення швидкості корозії в умовах дифузійного контролю
92
Чернявський В. Л., Дубницький В. Ю. Імітаційне моделювання адаптації цементного каменю
97
SCIENCE FOR PRODUCTION
Татарченко Г. О. і TВплив температури на інгібувальну дію бензазолів в озонованій сірчаній кислоті
101
Похмурський В. І., Ґнип І. П. Автоклавні дослідження витривалості зразків-імітаторів з’єднань труба-колектор парогенераторів АЕС
105
Когут І. С. Проектування раціональної конструкції трубчастого елемента з перехресно армованого пластику
109
SHORT REPORTS
Гороховський Г. О. Комплексна технологія формоутворення і легування металів
111
Русинко А. К. Математичне описання ультразвукового знеміцнення металів у рамках синтезної теорії пластичності
114
Посувайло В. М. Аналіз спектрів випромінювання під час синтезу оксиду цирконію в електролітній плазмі
117
Кундрат М. М. Розмір зони передруйнування при відшаруванні жорсткого лінійного включення
119
Балицький О. О. Термічне окислення галій-індієвого селеніду та фазова діаграма In-Ga-Se-O
121
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Міжнародний семінар: Сучасні проблеми механіки матеріалів: фізико-хімічні аспекти та діагностика властивостей
124
VII Літня школа з механіки руйнування
126

Поновлено: 10.03.2006