Home English |  Russian

ТОМ 37, № 5, 2001 (Вересень - Жовтень)ЗМІСТ

Шмалько Ю. Ф., Соловей В. В., Лотоцький М. В., Клочко Є. В., Завалій І. Ю., Рябов О. Б., Яртись В. А.Металогідридні системи переробки ізотопів водню для енерготехнологічних устав
7
Торібіо І., Айасо Ф. Розрив поступово витягуваних перлітних сталей за тривісного напруженого стану
24
Калахан О. С., Похмурський В. І. Корозія та корозійна тріщинотривкість титанового сплаву ПТ3В у водяно-аміачних розчинах
31
Лобода В. В., Харун І. В. Плоска задача про тріщину на лінії стику ортотропних пластин з тертям її берегів
45
Денисюк І. Т. Напруження у тілі з кутовим включенням за поздовжнього зсуву
52
Погребова І. С., Козлова І. А., Пуриш Л. М., Герасика С. Є., Туовинен О. Х. Механізм інгібування корозії сталі в присутності сульфатредукуючих бактерій
57
Ясній П. В., Галущак М. П., Стоянова О. М., Федак С. І. Мікроструктурні особливості деформування сплаву AMг6 при повзучості та розтягу
64
Мікроструктурні особливості деформування сплаву AMг6 при повзучості та розтягу До оцінки допустимої глибини тріщиноподібних дефектів у трубопроводах енергоустав
69
Заборський Ст., Лунарська Е. Оцінка з допомогою сканівного електронного мікроскопа топографії анізотропної поверхні
75
SCIENCE FOR PRODUCTION
Никифорчин Г. М., Завербний Д. М., Берьозкін М. М., Коровкін В. О. Електрохімічні властивості сплаву МНЖ 5-1 в інгібованому промивному розчині на основі оцтової та азотної кислот
79
Омельченко С. І., Тригуб С. О., Ласковенко Н. М. Перспективи вивчення та виробництва водних лакофарбових матеріалів
85
Хруник Р. А. Контактна довговічність долотних сталей у водних бурових промивних розчинах
94
Чернов В. Ю. Вплив кисню і сірководню на вуглекислотну корозію зварних металоконструкцій нафтогазового обладнання
98
SHORT REPORTS
Кирилів В. І., Коваль Ю. М. Поверхневе легування сталей зі спеціальних технологічних середовищ
103
Бассараб А. І., Жовнірчук В. М., Цирульник О. Т. Вплив кислотно-інгібіторної обробки на опір сталі 30ХГСНА кавітаційно-ерозійному руйнуванню у воді
106
Крохмальний О. О. Електрохімічна неоднорідність та корозія зварних з’єднань високоазотних аустенітних сталей
108
Кунтий О. І., Олинець В. Т., Охремчук Є. В. Анодна поведінка деяких металів і сплавів у диметилсульфоксидних і диметилформамідних розчинах
111
Фільштинський Л. А., Ковальов Ю. Д. Змішана кососиметрична задача про пружний шар, послаблений наскрізними порожнинами
114
Похмурська Г. В. Вплив режимів лазерної обробки на структуру та витривалість низьковуглецевої сталі
117
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Ковальчик Ю. Михайло Остроградський (до 200-річчя від дня народження)
120
Джала Р. М. Діаґностика трубопроводів
123
Хома М. Українська конференція: “Електрохімічний захист і корозійний контроль”
124
IN THE WORLD OF BOOKS
Григоренко Я. М. Нові посібники з механіки деформівного твердого тіла
126

Поновлено: 13.03.2006