Home English |  Russian

ТОМ 37, № 6, 2001 (Листопад - Грудень)ЗМІСТ

Мусій Р. С. Термопружний стан електропровідної пластини під електромагнетними імпульсами
7
Божидарник В., Максимович О. Пружна рівновага анізотропної півплощини з періодичною системою отворів і тріщин
15
Кривень В. А. Антиплоска задача для пружно ідеально-пластичного тіла з двоперіодичною системою ромбічних вирізів
21
Колодій Б. І. Корозійні струми на плоскій границі металу під дією зосередженої сили (двовимірна задача)
25
Ориняк І. В., Гарріс Д. О., Каменчук А. В. Інженерний розрахунок майже кругової тріщини відриву під рівномірним навантаженням
29
Кушнір Р. М., Попович В. С., Гарматій Г. Ю. Аналітично-чисельне розв’язування контактних задач термопружності для термочутливих тіл
39
Г'ю Г., Акід Р. Вплив катодної поляризації на швидкість росту корозійних втомних короткої і довгої тріщин у морській сталі
45
Єлісєєва О. І. Поведінка сплавів ванадію в кальцієвмісному літії
51
Бархан А. Дослідження втомного пошкодження композитів, армованих скловолокнами
58
Лисий М. В., Зузяк П. М., Мозговий О. В. Підвищення енергомісткості волокнистих композиційних матеріалів через полігонізацію матриці
65
THE METHODS OF INVESTIGATIONS AND TESTING
Бережницька М. П. Методи визначення залишкових зварних напружень та їх зняття (Огляд)
69
Лучко Й. Й. Метод розрахунку довговічності залізобетонних конструкцій з позицій механіки руйнування
75
Ґнип І. П., Личковський Е. І., Ґнип А. І. Методи фізичного моделювання електрохімічних процесів у вершині тріщини
85
Ван Краненбурґ К., Рімслаґ Т., Зуїдема Й., Бенедіктус де Вріс С., Веер Ф. Закриття тріщини і поріг втоми сплаву АА5083 в повітрі та морській воді, визначені двома методами
96
NONDESTRUCTIVE TEST METHODS
Новіков М. В., Лошак М. Г., Александрова Л. І. Оцінка механічних властивостей алмазовмісних композитів за величиною коерцитивної сили
99
SCIENCE FOR PRODUCTION
Радкевич О. І., Домінюк І. М., Чумало Г. В., Василик А. В. Роботоздатність насосно-компресорних та обсадних труб у сірководневих середовищах
106
Зінь І. М. Корозія оцинкованої сталі з пошкодженими епоксидними покриттями
111
П’єтшак Р., Завербний Д., Петров Л. Захисні властивості шарів, утворених на поверхні нікелю
113
SHORT REPORTS
Шевченко В. П., Довбня К. М. Дослідження похибки застосування теорії спеціальної ортотропії до ортотропних оболонок з розрізами
116
Івасишин А. Д., Василів Б. Д. Вплив розмірів і форми зразків на діаграму швидкостей росту втомних тріщин
119
Кирилів В. І., Коваль Ю. М., Сидор П. Я., Курнат І. М. Вплив водню на масоперенос вуглецю та легувальних елементів під час механоімпульсної обробки
121
Хапко Б. С. Термонапруження складеної пологої оболонки сферичної форми
124
Конференції 2002
127
Перелік статей, опублікованих у журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів” за 2001 р.
128
Авторський покажчик
133

Поновлено: 13.03.2006