Home English |  Russian

ТОМ 38, № 1, 2002 (Січень - Лютий)ЗМІСТ

Походня І. К., Швачко В. І., Уткін С. В. Вплив водню на рівновагу дислокаційної субмікротріщини в *-залізі
7
Андрейків О. Є., Ліщинська М. В. Принцип порівняння та метод еквівалентності коефіцієнтів інтенсивності напружень біля вершин рівнодотичних тріщин
15
Шацький І. П., Даляк Т. М. Про закриття тріщин, з’єднаних зі щілинами, в зігнутій пластині
24
Саврук М. П., Кравець В. С. Застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь для визначення контурів рівноміцних отворів у пластинах
31
Кундрат М. М. Пружно-пластична рівновага композиції з пружним високомодульним включенням
41
Осташ О. П., Івасишин А. Д., Василів Б. Д., Мазур В. І., Капустнікова С. В. Вплив структури та асиметрії циклу навантаження на циклічну тріщиностійкість композитів системи Ti–Si
46
Широков В. В., Максимук О. В. Аналітичні методи розрахунку контактної взаємодії тонкостінних елементів конструкцій (Огляд)
51
Елісеєва О. І. Концепція формування і роботи покриття СаО в режимі самовідновлення
62
Федірко В. М., Миник С. В., Погрелюк І. М., Яськів О. І. Вплив температури на фазовий склад поверхневих шарів сплаву ВТ1-0 під час навуглецювання з графіту в аргоні
69
Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Луговий П. В., Корній В. В. Зв’язок міжфазної енергії з корозією сталі в гетероциклічних сполуках
74
Анісімов В. М., Семенець О. А., Летуновський М. П., Страхов В. В. The Вплив жорстких блоків на механічні характеристики і абразивну стійкість поліуретанів
79
Похмурська Г. В. Міцність циліндричних зразків, лазерно загартованих уздовж твірної та по спіралі
83
THE METHODS OF INVESTIGATIONS AND TESTING
Ракін М., Цвійовіц З., Седмак А., Седмак С. Дослідження застосовності мікромеханічних параметрів пошкодження до зародження в’язкого руйнування сталі
87
SCIENCE FOR PRODUCTION
Старчак В. Г., Мартинюк О. Г., Цибуля С. Д., Вервейко О. О. Активізація протикорозійних олігомеровмісних синергетичних мастильно-охолоджувальних рідин на вторинній сировині
93
Татарченко Г. О., Черкас К. В., Кузюков А. М. Корозійно-електрохімічна поведінка нікелю в озонованих розчинах сірчаної кислоти
98
Радкевич О. І., Домінюк І. М., Цинман А. І. Вплив інгібіторів на корозійно-механічне руйнування сталей у сірководневих середовищах
101
Чернов В. Ю. Оцінка корозійної тривкості труб із вуглецевих низьколегованих сталей
105
Лучко Й. Й., Лазар В. Ф. Розрахунок напружень та оцінка міцності і тріщиностійкості залізобетонних балкових елементів
107
SHORT REPORTS
Мусій Р. С. Ключове рівняння і розв’язок у напруженнях центрально-симетричної динамічної задачі термопружності для сфери
117
Личковський Е. І. Про вибір робочого розчину для дослідження металевих імплантантів
119
IN THE WORLD OF BOOKS
Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів
120
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Підсумки діяльності Українського товариства з механіки руйнування матеріалів у 2001 році
121
JUBILEES Походня І. К. (до 75-річчя від дня народження)
123
Андрейків О. Є. (до 60-річчя від дня народження)
125
Правила для авторів
127

Поновлено: 10.03.2005