Home English |  Russian

ТОМ 38, № 2, 2002 (БЕРЕЗЕНЬ - КВІТЕНЬ)ЗМІСТ

Максимович Г. Г., Федірко В. М., Павлина В. С. Високотемпературна фізико-хімічна механіка матеріалів
7
Кушнір Р. М., Максимович В. М., Соляр Т. Я. Визначення нестаціонарних температур на основі уточнених формул обернення перетворення Лапласа
18
Бережницький Л. Т. Довільно орієнтований закруглений виріз у лінійно-пружній пластині
27
Осадчук В. А., Банахевич Ю. В. Концентрація напружень у трубопроводі з поверхневою заглибиною у формі півеліпсоїда обертання
37
Онишко О. Є., Кравчук М. О., Онишко Л. Й. Модель руйнування фібробетону
43
Асташкін В., Будз С., Гачкевич О., Дробенко Б., Ірза Є., Козакевич Т. Фазовий стан сталевої пластини, обумовлений дією розподілених джерел нагріву
48
Василів Б. Д., Івасишин А. Д., Осташ О. П., Мазур В. І. Кінетика корозійно-втомних тріщин у металокерамічному композиті Ti-Si
53
Ясній П. В., Пиндус Ю. І. Вплив одноразового перевантажування на ріст втомної тріщини в сплаві Д16Т
57
Вігак В. М., Токовий Ю. В. Дослідження плоского напруженого стану в прямокутній області
61
Ткаленко М. Д., Ткаленко Д. А. Поверхнева електропровідність діаманта в іонних розплавах
67
Колодій Б. І. Вплив енергії деформації металу на його взаємодію з корозійним середовищем
71
Герцик О. М., Ковбуз М. О., Котур Б. Я., Беднарська Л. М., Королишин А. В. Інгібіторний захист поверхні аморфного сплаву після термообробки
76
NONDESTRUCTIVE TEST METHODS
Назарчук З. Т., Кулинич Я. П. Про розв’язання обернених задач розсіяння електромагнетного поля видовженими дефектами
81
TEST AND INVESTIGATION METHODS
Скальський В. Р. Залежність суми амплітуд сигналів акустичної емісії від справжньої деформації кристалічних тіл
91
Чекурін В. Ф., Кравчишин О. З. До теорії акустичної томографії напружень у твердих тілах
97
Малежик М. П. Дослідження динамічних напружень у конструктивно-анізотропних тілах
105
SCIENCE FOR PRODUCTION
Балицький О. І., Машальзі Дж. Вибір матеріалів для високошвидкісного ротора
109
SHORT REPORTS
Тур Ю. Ю. Вплив часу на захист сталей комбінованими інгібіторами у маломінералізованій воді
118
Копилець В. І., Корній С. А. Параметризація квантово-хімічного методу MNDO для розрахунку адсорбції на перехідних металах
120
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Ярема С. Я. Десята Міжнародна конференція з руйнування (IFC-10)
122
JUBILEES
Георгій Максимович (до 80-річчя від дня народження)
125
Зіновій Назарчук (до 50-річчя від дня народження)
127

Поновлено: 10.30.2006