Home English |  Russian

ТОМ 38, № 3, 2002 (ТРАВЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ)ЗМІСТ

Дарчук О. І. Вплив закриття тріщини від нерівностей її поверхонь на втомне руйнування за поперечного зсуву
7
Шкараєв С. В., Саврук М. П. Особливість напружень у задачах лінійної в’язкопружності
15
Хай М. В., Станкевич В. З. Фундаментальний розв’язок квазістатичної задачі для півпростору з плоскими розривами
25
Максимович В. М., Хомляк Л. В., Геворгян В. В. Зміцнення пластин локальним нагрівом зон можливої концентрації напружень
29
Мусій Р. С., Стасюк Г. Б. Термопружний стан порожнистого електропровідного циліндра під дією квазіусталених радіоімпульсів
35
Швайко М. Ю. Про стійкість деформування і диференціальну потенціальність визначальних рівнянь теорії пластичності
42
Фільштинський Л. А., Шрамко Л. В. Ще раз про однорідні розв’язки для пружного шару
53
Чепіль Р. В., Осташ О. П., Маковійчук І. Р. Прогнозування періоду зародження макротріщини в зразках з вирізами
58
Ясній П. В., Гладьо В. Б. Вплив циклічної розтягової складової навантаження на дислокаційну структуру сплаву АМг6
63
Ткаленко М. Д., Ткаленко Д. А., Кублановський В. С. Зміна рН розчинів і катодна пасивація металів під час електрохімічного захисту у водних середовищах
69
Врублевська Т. Я., Тимошук О. С. Про механізм виникнення полярографічних каталітичних струмів водню у розчинах рутенію (IV)
73
Пашечко М. І., Кондир А. І., Косско І. О., Богун Л. І. Спектральний та термодинамічний аналізи продуктів зношування в парі тертя В4С – сталь ШХ15
79
Ромасько В. С., Чернявський В. Л. До питання про “непередбачувані” структурозмінні ефекти у цементних матеріалах
84
TEST AND INVESTIGATION METHODS
Олійник О. Т. Оптимізація та контроль системи реєстрації електронних спекл-інтерферограм
88
SCIENCE FOR PRODUCTION
Слободян З. В., Никифорчин Г. М., Петрущак О. І. Корозійна тривкість трубної сталі у нафтоводних середовищах
93
Татарченко Г. О., Макарова Ж. Г., Кузюков А. М. Корозійно-електрохімічна поведінка титану і його сплавів з алюмінієм у розчинах соляної кислоти
97
Афтаназів І. С., Бассараб А. І., Кирилів Я. Б. Механічні та корозійні характеристики сталі 40Х після вібраційно-відцентрової зміцнювальної обробки
101
Паустовський О. В., Кириленко С. М., Бережницька М. П., Губін Ю. В. Закономірності формування залишкових напружень в електроіскрових та лазерних покриттях
105
Трофімов В. А., Моляр А. Г. Деякі причини руйнування силових деталей шасі з високоміцних сталей на літаках АН
107
Чернов В. Ю. Вплив мікродобавок на опір крихкому руйнуванню зварних з’єднань нафтопроводів
110
SHORT REPORTS
Похмурський В. І., Студент М. М., Довгуник В. М., Сидорак І. Й. Антрифрикційні електродугові покриття Cu-Al та Zn-Al
114
Козлов Г. В., Бєлошенко В. А., Мікітаєв А. К. Фрактальна розмірність поверхні агрегатів частинок наповнювача і пластичність композитів на основі поліетилену
116
Зузяк П. М., Білюк А. І., Ходак В. Й., Камінський О. С., Широков О. В. Закономірності зміни механічних характеристик систем Al-Cu і Al-Zn під час еволюції субструктури
119
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Іваницька Г. С. Науковий семінар “Проблеми механіки крихкого руйнування”
122
JUBILEES
Михайло Саврук (до 60-річчя від дня народження)
125
OUR LOSSES
Роман Червінський (некролог)
127
Конференції в 2002–2003 рр.
128

Поновлено: 10.03.2006