Home English |  Russian

ТОМ 38, № 4, 2002 (ЛИПЕНЬ - СЕРПЕНЬ)ЗМІСТ

HYDROGEN IN METALS
Никифорчин Г. М. Прояв водневої та низькотемпературної крихкості в припороговій циклічній тріщиностійкості матеріалів
5
Ткачов В. І., Іваськевич Л. М., Витвицький В. І. Методичні аспекти визначення водневої тривкості сталей
17
Федоров В. В., Булик І. І. Фізичний механізм водневого диспропорціонування-рекомбінації магнетних інтерметалевих сполук
26
Співак Л. В., Скрябіна Н. Є. Інтенсифікація деформацій у системах метал–водень
33
Торібіо Х., Харін В. Вплив попереднього циклічного навантаження на водневу деградацію матеріалу
43
Завалій І. Ю., Салдан І. В. Дослідження воднесорбційних сплавів Ti(Zr)–Ni як електродних матеріалів для нікель-металогідридних акумуляторів
53
Андрейків О. Є., Чекурін В. Ф., Ґембара О. В. Математична модель магнетної післядії у наводнених феромагнетиках
61
Бойко Л. В. Формування пористої структури в системах метал–водень
68
Оцінка водневої деградації екранних труб котла за властивостями магнетитних шарів
73
Карпов В. Ю., Шаповалов В. І., Карпов В. В. Взаємодія наводнюваних шарів в порошках заліза
81
Жиров Г. І., Ґольцов В. О. Структурні зміни в поверхневих шарах сплавів PdHx в результаті гідридного фазового розпаду
85
Войт О. П., Евард Є. А., Ґабіс І. Є. Вплив сорбованого водню на електропровідність нанопористого вуглецю
90
TO THE 90-TH BIRTHDAY OF М. YA. LEONOV
Ярема С. Я. М. Я. Леонов – видатний учений-механік (1912–1992)
95
Швайко М. Ю. Теорія ковзання та її застосування
107
Романів О. М. Коливання валів подвійної жорсткості
121
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Загальні збори Українського товариства з механіки руйнування матеріалів
123
VI Міжнародна конференція-виставка “КОРОЗІЯ-2002”
131
Науковий семінар “Корозія. Захист металів від корозії”
134
Науковий семінар “Теоретичні та прикладні проблеми трибології”
135
Тот Л., Никифорчин Г. Проект Європейської комісії ЄС “Експертиза ризику і процедури обслуговування промисловості в Європі”
136
IN THE WORLD OF BOOKS
Пілецький В. Нові російсько-українсько-англійські тлумачні словники технічних термінів
137

Поновлено: 2.02.2004