Home English |  Russian

ТОМ 38, № 5, 2002 (ВЕРЕСЕНЬ - ЖОВТЕНЬ)ЗМІСТ

Похмурський В. І., Антощак І. М., Ґнип І. П., Личковський Е. І. Аналіз електрохімічних процесів біля вершини корозійно-механічної тріщини за високих температур
7
Широков В. В., Павлина О. В. Особливості дифузійного газонасичення деяких сплавів за умов внутрішнього фазовиділення
17
Колодій Б. І., Дмитрах І. М., Білий О. Л. Метод еквівалентного електрода для визначення електрохімічних струмів у корозійній виразці
27
Завербний Д. М., Слободян З. В., Берьозкін М. М., Коровкін В. А., Лопушанський В. А. Інгібіторний захист підігрівачів сирої води від корозії та солевідкладень
32
Плешаков Е., Сенявський Я., Філіп Р. Лазерне поверхневе модифікування сплаву Ti–6Al–4V карбідом силіцію
37
Балицький О. О. Фазоутворення в процесі окислення сплавів
43
Андрейко І. М., Осташ О. П., Попович В. В. Вплив мікроструктури на міцність і циклічну тріщиностійкість чавунів
48
Саврук М. П. Поздовжній зсув пружного клина з тріщинами та вирізами
57
Фільштинський Л. А., Ібеда А. Про особливості фізичних полів у вершині складеного клина
66
Стрижало В. О., Воробйов Є. В. Енергетичні перетворення під час низькотемпературного переривчастого течіння металів
71
Вайсфельд Н. Д. Нестаціонарна задача закруту пружного конуса зі сферичною тріщиною
75
Євтушенко О. О., Конєчний С., Семерак В. М. Дослідження температурного поля, яке виникає внаслідок тертя колеса по рейці
82
Асташкін В. І., Будз С. Ф., Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д. Залишкові структурні напруження у сталевому тілі
87
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Василів Б. Д. Утворення тріщини від краю вирізу з косим фронтом у зразках крихких матеріалів
93
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Чернов В. Ю., Макаренко В. Д., Крижанівський Є. І., Шлапак Л. С. Причини та механізм локальної корозії промислових нафтопроводів
97
Моляр О. Г., Васильєв О. І., Трофімов В. А. Втомні характеристики авіаційних матеріалів з іонно-плазмовими покриттями
103
Кононенко В. І., Севідова О. К. Вплив пружних комбінованих покриттів і їх нанесення на міцнісні властивості срібних припоїв
106
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Бережницька М. П., Витвицький В. І., Ткачов В. І. Залишкові макронапруження після наплавлення та наводнювання сталей
111
Кирилів В. І., Бассараб А. І., Яськів О. І., Коваль Ю. М., Волошин В. А. Вплив механоімпульсної обробки на механічні та корозійні характеристики сплаву ВТ-5
111
IУ НАУКОВИХ КОЛАХ
Чотирнадцята Європейська конференція з руйнування, ECF-14
117
Засідання Ради Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS)
122
Сесія наукового комітету Міжнародних літніх шкіл з механіки руйнування
124
ЮВІЛЕЇ
Микита Морозов (до 70-річчя від дня народження)
126
Вацлав-Антоні Каспшак (до 75-річчя від дня народження)
127

Поновлено: 10.03.2006