Home English |  Russian

ТОМ 38, № 6, 2002 (ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ)ЗМІСТ

Осташ О. П., Андрейко І. М., Волчок І. П., Акімов І. В., Головатюк Ю. В. Підвищення циклічної тріщиностійкості графітизованих сталей
7
Веєр Ф., Зайдема Я., Рімслаг Т., Краненбурґ К. Втомна витривалість у прозорих адгезивних з’єднаннях
13
Андрейків О. Є., Рудавський Д. В., Ґембара О. В. Розрахункова модель поширення втомних тріщин у наводнених зварних з’єднаннях
18
Стадник М. М. Концентрація напружень біля пружного еліпсоїдального включення у безмежному тілі
25
Кушнір Р. М., Процюк Б. В., Синюта В. М. Температурні напруження та переміщення в багатошаровій пластині з нелінійними умовами теплообміну
31
Ковальов Ю. Д. Симетрична задача пружності для покритого діафрагмою шару з тунельними порожнинами
39
Ясінський А. В. Відтворення температурного поля та термонапружень фрикційно контактних шарів за переміщеннями
43
Русинко А. К. Вплив попередньої механотермічної обробки на неусталену повзучість металів
51
Погрелюк І., Яськів О., Миник С. Кінетика навуглецювання титанових сплавів у вуглецькисневмісному середовищі
58
Похмурський В. І., Хома М. С. Передумови існування фізичної границі корозійної втоми корозійнотривких сталей та сплавів
63
Ґарґ В. К., Такач Л. Механохімічні реакції у нестехіометричних порошкових сумішах Fe1–xS1+x
69
Широков В. В., Василів Х. Б. Альтернативні джерела дифузанта для металізації з рідкої фази
74
TEST AND INVESTIGATION METHODS
Журавчак Л. М. Порівняння розв’язків задач теорії пружності для різних приграничних елементів
79
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Севидова О. К., Рой І. Д. Дослідження контактних гальванопар у процесах дезинфекції медичних інструментів
85
Никифорчин Г. М., Кирилів В. І., Бассараб А. І., Волошин В. А. Зносотривкість механоімпульсно обробленої сталі 40Х за абразивного тертя та кавітації
88
Чернов В. Ю., Макаренко В. Д., Крижанівський Є. І., Шлапак Л. С. Про причини корозійних руйнувань промислових трубопроводів
93
Радкевич О. І., Чумало Г. В., Домінюк І. М., Василенко І. І. Деградація металу насосно-компресорних труб у сірководневих середовищах
96
Похмурська Г. В. Зміна структури поверхневого шару плакованого алюмінієм сплаву Д16 під час його лазерного нагрівання
99
SHORT REPORTS
Станкевич В. З. Поверхнева тріщина у півпросторі зі защемленою поверхнею під гармонічним навантаженням
102
Костін М. О., Шейкіна О. Г. Мікроструктура та механічні властивості електроосаджених тонких нікелевих плівок
105
Лисий М. В., Зузяк П. М. Комбіноване зміцнення композиційних матеріалів на основі алюмінію
110
IN SCIENTIFIC CIRCLES
Романів О. Іван Фещенко-Чопівський – вчений-металург, громадський і державний діяч
110
Маринець В. П. Світлої пам’яті Богдана Блажкевича
113
Ясній П. Успіхи трибофатики
115
Пілецький В. Проблеми української термінології
117
OUR LOSSES
Петро Витвицький (некролог)
119
Перелік статей, опублікованих у журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів” за 2002 р.
120
Авторський покажчик
126

Поновлено: 13.03.2005