Home English | Russian

ТОМ 39, № 1, 2003 (ciчень – лютий)ЗМІСТ

Хома М.С., Похмурський В.І. Зміна електрохімічних характеристик корозійнотривких сталей на початковій стадії корозійно-втомного пошкодження
9
Локощенко О.М., Платонов Д.О. Розрахунок тривалої міцності з використанням наближеного розв’язку рівняння дифузії
15
Студент О.З., Русин Б.П., Кисіль Б.В., Кобасяр М.І., Стахів Т.П., Марков А.Д. Кількісний аналіз структурних змін у сталі внаслідок високотемпературної витримки у водні
22
Булик І.І., Тростянчин А.М. Особливості структурних змін у лантано-нікелево-алюмінієвих сплавах під час нагрівання у водні
29
Фільштинський Л.А., Шрамко Л.В. Однорідні розв’язки кососиметричної задачі зі змішаними крайовими умовами для п’єзокерамічного шару
35
Асташкін В.І., Будз С.Ф., Гачкевич О.Р., Дробенко В.Д., Козакевич Т.В. Структурний стан сталевих пластин під дією рухомих джерел тепла
41
Мусій Р.С. Рівняння в напруженнях дво- і тривимірних динамічних задач термопружності у сферичних координатах
46
Мартиняк Р.М., Швець Р.М., Глод А.В. Припрацювання рухомих півпросторів за часткового зношування виступу на поверхні контакту
51
Похмурська Г.В. Утворення тріщин у газотермічних покривах залежно від умов їх лазерного переплавлювання
59
Михаськів В.В., Бутрак І.О. Тривимірні динамічні задачі для пружного тіла з пологою тріщиною
63
Грилицький М.Д., Лаушник І.П., Станкевич О.М. Зведення задачі про взаємодію тріщин у защемленому півпросторі до крайових інтегральних рівнянь
71
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Скальський В.Р., Андрейків О.Є., Сергієнко О.М. Дослідження пластичного деформування матеріалів методом акустичної емісії. (Огляд)
77
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Пашечко М.І., Широков В.В., Дурягіна З.А., Василів Х.Б. Структура та корозійно-механічні властивості поверхневих шарів сталей після лазерного легування
95
Ткачов В.І., Іваськевич Л.М., Гаврилюк В.Г. , Криль Я.А. Воднева тривкість сталей, легованих азотом
103
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Басістий П.В. Вплив водню та вуглецю або азоту на температури Кюрі і Курнакова в сплавах d-перехідних металів
107
Жигуц Ю.Ю. Структура і властивості синтезованих твердих сплавів
109
Андрейко І.М. Особливості втомного руйнування графітових включень у чавунах і сталях
111
Король В.Н., Бичков С.О., Моляр О.Г., Нечипоренко О.Ю., Семенченко В.П., Ромашко І.М., Трофимов В.О. Спечені порошкові матеріали для вузлів тертя літаків “АН”
113
Мерцало І.П., Яворський В.Т., Клапків М.Д., Мардаревич Р.С. Зносотривкість анодно-іскрового покриву на сплавах алюмінію
116
Нагорна І.Ю., Ольшанецький В.Ю. Штамповність корозійнотривкої сталі після термомеханічної обробки
119
Чернов В.Ю., Макаренко В.Д., Шлапак Л.С. Роль водню в сульфідному корозійному розтріскуванні під напруженням трубопровідних сталей
121
Бенбауш С., Ромілі Ф., Зеґаді Р. Вплив води на ударну міцність скляних пластин з пошкодженими ерозією поверхнями
124
В НАУКОВИХ КОЛАХ
Похмурський В.І., Зінь І.М. Центр компетенції в інтегрованих технічних та оцінювальних системах корозійного захисту
127
НАШІ ВТРАТИ
Мирослав Хай (некролог)
128
Правила для авторів
4,6,8

Поновлено: 2.02.2004