Home English |  Russian

ТОМ 39, № 2, 2003 (березень – квітень)ЗМІСТ

Похмурський В.І., Зінь І.М., Лайон С.Б., Білий Л.М. Синергічний вплив фосфатного та кальцієвмісного пігментів на корозійну тривкість оцинкованої сталі
7
Дмитрах І.М., Колодій Б.І., Білий О.Л. Густина електрохімічного струму з поверхні корозійних виразок у тришаровому матеріалі
14
Федірко В., Яськів О., Погрелюк І., Миник С. Вплив відпалу в активному боревмісному середовищі на поверхневе зміцнення азотованого титану
19
Прокопович І.Б. Потенціали та рівняння стану за двох особливих відлікових конфігурацій
25
Саврук М.П., Заводовський А. М., Панасюк В. Є., Біда Н. М. Деформаційний критерій руйнування тіл із кутовими вирізами під симетричним навантаженням
33
Михаськів В.В., Хай О.М. Симетрична задача усталеної взаємодії тріщин і тонких жорстких включень у тривимірній матриці
42
Монастирський Б.Є., Мартиняк Р.М. Контакт двох півпросторів з кільцевою виїмкою на одному. Ч. 1. Сингулярне інтегральне рівняння
51
Острик В.І. Контакт з тертям берегів міжфазної тріщини за розтягу та зсуву
58
Осадчук В.А., Цимбалюк Л.І. Розподіл залишкових напружень у шарі з увареним циліндричним диском
66
Булик І.І., Панасюк В.В., Тростянчин А.М. Особливості фазових перетворень у сплавах лантан-нікель-алюміній під дією водню
71
Короленко С.Д., Макордей Ф.В., Коноваленко Л.Д., Андрiанова I.С. Електрохімічні дослідження воднесорбiвних сплавів для вторинних джерел струму
76
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Осташ О.П. Про побудову діаграми швидкостей росту втомної макротріщини
81
Скальський В.Р. Акустико-емісійне визначення накопичення об’ємної пошкодженості твердих тіл
84
Малежик М.П. Моделювання напружено-деформованого стану поблизу тріщин в анізотропних лінійно-в’язкопружних пластинах
93
Бережницька М.П. Визначення залишкових напружень у призматичних стрижнях з невідомим модулем Юнга
96
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Антонюк С. Л., Король В.М., Моляр О.Г., Замков В.Н., Калинюк А.Н. Втомна міцність експериментального титанового сплаву Т-110
99
Буря О.І., Козлов Г.В. Вплив частинок наповнювача на ударну в’язкість дисперсно-наповнених полімерних композитів
102
Вернер К., Колясінський З. Вплив міцності і структури низьколегованої сталі на припороговий ріст корозійновтомних тріщин
106
Ракицький А.М., Кузнєцова Т.Л., Зубець Ю.Ю., Писаренко В.О., Бродниківський М.П. Структура та механічні властивості рафінованого ферохрому
108
Беднарська Л.М., Гореленко Ю.К., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я., Носенко В.К. Залежність магнетних властивостей аморфних Fe-Me-Si-B сплавів від температури
112
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Широков В.В., Арендар Л.А., Слинько Г.І., Волчок І.П. Вплив фосфідної евтектики на зношуваність високоміцних чавунів
115
Корній С.А. Анодне розчинення граней монокристала міді у хлоридовмісному водному середовищі
118
Слободян З.В., Бассараб А.І., Маглатюк Л.А. Вплив 1, 2, 3 бензотриазол оксианіонів Cr, Mo, W на корозійно-ерозійне руйнування сталі у воді
120
Ксілі Джанґ Джордан, Шав Л., Гель М. Механізм деформації наноструктурних керамічних покривів
122
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Стащук М.Г. Науковий семінар “Проблеми механіки крихкого руйнування”
123
Василів Х.Б. Науковий семінар “Теоретичні та прикладні проблеми трибології”
125
Олег Романів (до 75-річчя від дня народження)
127
Конференції в 2003–2004 рр.
128

Поновлено: 2.02.2004