Home English |  Russian

ТОМ 39, № 3, 2003 (травень – червень)ЗМІСТ

Схійве Й. Втома матеріалів і конструкцій у 20-му столітті: сучасний стан
7
Щукін Є.Д., Бессонов А.І., Конторович С.І., Полукарова З.М., Савенко В.І., Соколова Л.Н., Марголіс Л.Я., Амеліна Є.А., Буренкова Л.Н., Романовський Б.В. Фізико-хімічна механіка дрібнопористих каталізаторів в активних середовищах
28
Панасюк В.В., Силованюк В.П. Розрахункова модель утомного руйнування матеріалів
44
Арґатов І.І., Бах М., Ковтуненко В.А. Ріст тріщини розриву за критеріями Ірвіна і Християновича-Баренблата
55
Шацький І.П. Маковійчук М.В. Контактна взаємодія берегів тріщини під час згину пластини на пружній основі
59
Михаськів В.В., Кунець Я.І., Міщенко В.О. Напруження у тривимірному тілі з тонким податливим включенням за фронтом імпульсних хвиль
63
Клем П., Рожняковський К., Євтушенко О. Температурні поле і напруження в нагрітому лазером пружному однорідному матеріалі.
69
Похмурський В.І., Хома М.С., Копилець В.І., Корній С.А. Дослідження початкової стадії селективного розчинення цинкалюмінієвих сплавів у хлоридовмісному середовищі
76
Погрелюк І.М., Яськів О.І., Федірко В.М., Гурин С.В. Закономірності утворення оксикарбідних шарів на титані у вуглецекисневмісному середовищі
81
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Кошовий В.В., Кривін Є.В. Відтворення об’ємного розподілу напружень на основі ультразвукової комп’ютерної томографії
85
Паустовський А.В., Алфінцева Р.А., Погорєлая В.В., Верещак В.М., Курінная Т.В. Формування електроіскрових покривів із евтектичних сплавів Ni-Cr-Al-Y
93
Назарчук З.Т. Математичне моделювання розсіяння електромагнетної хвилі тонким проникливим дефектом
97
Марголін А.М., Базилевич Л.В. Визначення статистичних параметрів довготривалої міцності та надійності крихких матеріалів
109
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ
Маринін В.Г. Ерозія вакуумно-дугових Ti–N покривів
113
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Витвицький В.І., Ткачов В.І., Гребенюк С.О., Іваськевич Л.М. Механічні властивості порошкових титанових сплавів у водні
117
Бик М.В., Ткаленко Д.А., Ткаленко М.Д. Вплив гідроксидних іонів на електрохімічне руйнування металів підгрупи заліза у лужних середовищах
120
Похмурська Г.В. Вплив умов лазерного гартування на зародження і ріст утомних тріщин у зразках з вирізом
123
ЮВІЛЕЇ
Євген Дмитрович Щукін (до 75-річчя від дня народження)
125
В НАУКОВИХ КОЛАХ
Кіт Г., Попович В. Шоста Міжнародна наукова конференція “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”
126

Поновлено: 2.02.2004