Home English |  Russian

ТОМ 39, № 5, 2003 (вересень – жовтень)ЗМІСТ

Матичак Я.С., Павлина В.С., Федірко В.М. Кінетика селективного оксидування хромистих сталей у кисневмісному свинці
7
Калахан О.С. Кінетичні закономірності електрохімічних процесів корозійної втоми титанових сплавів
14
Балицький О.І., Крохмальний О.О., Ріпей І.В. Корозійно-механічне руйнування сталі 12Х18АГ18Ш у хлоридовмісних середовищах із катіонами міді
27
Нестеренко С.В., Єфименко М.Г. Корозійна тривкість зварних з’єднань аустенітної сталі, мікролегованої рідкісноземельними металами
31
Асан А., Кабасакалоґлу М. Електрохімічна і корозійна поведінка вуглецевої сталі, покритої поліпиролом
38
Ліберський П., Подольський П., Каня Г., Ґерек А., Мендаля Я. Опір корозії цинкових покривів, отриманих у високотемпературній ванні
44
Саврук М.П., Осєчко А.М. Поздовжній зсув безмежного тіла із системою ламаних тріщин
49
Мартиняк Р.М., Гончар Х.І., Нагалка С.П. Моделювання термомеханічного закриття початково розкритої міжфазної тріщини, наділеної термоопором
59
Гачкевич О.Р., Мусій Р.С., Стасюк Г.Б. Термопружний стан порожнистого металевого циліндра під час електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди
67
Васюник О.І. Напружено-деформований стан гофрованої циліндричної оболонки
73
Станкевич В.З. Ударне навантаження поверхонь компланарних тріщин у півпросторі зі защемленою поверхнею
79
Ясінський А.В. Обернена задача визначення коефіцієнта тертя шарів за виміряними поверхневими переміщеннями
83
Ґембара О.В. Скінченно-елементне моделювання масопереносу в структурно- неоднорідних матеріалах
89
Ольшанецький В.Ю., Нагорна І.Ю. Імовірнісні форми розподілу густини дислокацій у сталі
96
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Петасюк Г.А. Системно-критеріальний метод кількісної оцінки однорідності надтвердих дисперсних матеріалів
101
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Сайлкан Г., Сенер С., Сенер Є. Синтез золь-гелю і застосування деяких антикорозійних покривів
106
Неклюдов І.М., Ситін В.І., Воєводін В.Н., Шевченко С.В., Лопата А.Т., Рибальченко Н.Д. Корозія мікролегованої ітрієм міді
111
Яворський В.Т., Мерцало І.П., Клапків М.Д., Савчук Л.В., Олинець В.Т. Вплив додатків води на якість наповненого анодно-оксидного покриву
114
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Петров Л. Про фізикохімію електрохімічних процесів біля вершини корозійно-механічної тріщини
117
Дацишин О.П., Левус А.Б. Ріст крайової тріщини під тиском рідини в околі її вершини
120
Буря О.І., Козлов Г.В., Ліпатов Ю.С. Вплив агрегації часток наповнювача в дисперсно наповненому композиті на фрактальну розмірність поверхні
122
Слободян З., Звірко О., Купович Р. Модельні дослідження корозійних процесів у тонкому шарі електроліту на межі розділу фаз нафта–вода
125
ЮВІЛЕЇ
Євген Лютий (до 60-річчя від дня народження)
127
У СВІТІ КНИГ
Конструкційні матеріали енергетичного обладнання
128

Поновлено: 2.02.2004