Home English |  Russian

ТОМ 39, № 6, 2003 (листопад - грудень)ЗМІСТ

Національна академія наук України (до 85-річчя заснування)
7
Борис Патон (до 85-річчя від дня народження)
11
Дацишин О.П., Копилець М.М. Прогноз довговічності тіл кочення за розвитком підповерхневої тріщини
13
Гачкевич О.Р., Мусій Р.С., Стасюк Г.Б. Термопружний стан електропровідної пластини під час електромагнетної дії в режимі згасної синусоїди
25
Кривень В.А., Іващук А.Д. Моделювання пластичних зон під час зсувного деформування півшару з тріщиною
31
Євтушенко О.О., Добрянський І.М., Іваник Є.Г. Температура і термонапруження масивних тіл під дією імпульсного лазерного проміння
37
Саврук М.П., Шкараєв С.В. Аналогія між задачами про особливість напружень для матеріалів з лінійною та білінійною поведінкою
45
Павлина В.С., Єлісеєва О.І., Лук'яненко О.Г., Пічугін А.Т. Дослідження кінетики окиснення ванадієвих сплавів
54
Похмурський В., Студент М., Форманек Б., Серівка В., Дзьоба Ю., Довгуник В., Сидорак І. Жаротривкість електродугових покривів з порошкового дроту системи Fe-Cr-B-Al
61
Гурин С.В., ФедіркоВ. М., Погрелюк І.М., Яськів О.І. Вибір середовища для карбооксидування титанових сплавів
66
Булик І.І., Басараба Ю.Б., Маркович В.І. Отримання функціональних нанокристалічних матеріалів у водні
71
М'якуш О.В. , Денис Р.В., Ковальчук І.В., Вербовицький Ю.В., Завалій І.Ю., Котур Б.Я. Гідрування фаз Лавеса Gd(Mn,Al)2, Tb(Mn,Al)2 та Tb(Fe,Al)2
77
Новицький В.Г., Гаврилюк В.П., Панасенко Д.Д., Кальчук М.О., Хоружий В.Я. Формування шарів тертя і зносотривкість сталей в умовах граничного тертя
81
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Бялік О.М., Доній О.М., Кулініч А.А., Рябініна О.О., Вєніков С.О. Імітаційна модель кристалування та структурування алюмінієвих сплавів
88
Гащук П., Зорій І. Метод часткової дискретизації в динаміці круглих мембран
92
НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ
Лунарська Є., Нікіфоров К., Цирульник О. Чутливість до водневого розтріскування сталей у водяній парі
97
Кунтий О.І., Охремчук Є.В., Хома М.С. Електрохімічне осадження нікелю в апротонних розчинниках
103
Аболіхіна Є.В., Моляр О.Г. Корозія літакових конструкцій із алюмінієвих сплавів
106
Макаренко В.Д., Петровський В.А., Чернов В.Ю. Механізм водневого розшарування трубних сталей нафтогазопроводів
111
Малишев В.В., Габ А.І. Електрохімічна і корозійна поведінка титану з покривом карбіду молібдену в розчинах сірчаної кислоти
115
В НАУКОВИХ КОЛАХ
Сьогочасне і майбутнє зварювання
118
Перелік статей, опублікованих у журналі "Фізико-хімічна механіка матеріалів" за 2003 р.
120
Авторський покажчик
125

Поновлено: 2.02.2004