Home English | Russian

ТОМ 40, № 1, 2004 (ciчень – лютий)ЗМІСТ

Чекурін В. Ф., Процюк Б. В. До ідентифікації параметрів багатошарових покривів за термопружними переміщеннями поверхні нагрівання
7
Прокопович І. Б. Математичний опис збурення напружено-деформованого стану
16
Острик В. І., Улітко А. Ф. Осесиметрична контактна задача для міжфазної тріщини
21
Пир’єв Ю. О. Термопружний контакт обертового інерційного циліндра з обоймою в умовах фрикційних автоколивань
27
Фільштинський Л. А., Ібеда Аладін. Оптимальне керування хвильовими рухами п’єзокерамічного стрижня
33
Тімофєєв Б. Т., Федорова В. А., Бучатський А. А. Міжкристалітне корозійне розтріскування енергетичного обладнання з аустенітних сталей (Огляд)
40
Притула А. О., Погрелюк І. М., Яськів О. І. Дослідження поверхневих шарів титану після термодифузійного насичення в боровмісному середовищі
51
Витвицький В. І. Малоциклова довговічність сталей у водні високого тиску
55
Похмурська Г. В. . Руйнування лазерно загартованих циліндричних стрижнів внаслідок закручування та розтягування
60
Балицький О. І., Колесніков В. О. Дослідження продуктів зношування аустенітних марганцевих чавунів
65
Писаренко В. О., Кузнєцова Т. Л., Самелюк А. В. Структура та механічні властивості інтерметаліду ZrCr2 в інтервалі температур 20...1300?С
70
Маруха М. В., Ґнип І. П.
Протикорозійні температуротривкі кремнієорганічні покриви з ущільненими мінеральними наповнювачами
75
Дуряґіна З. А., Мудрий С. І., Луцишин Т. І.
Зв’язок між структурними параметрами розплаву Li17Pb83 та його взаємодією з нержавними сталями
79
Ткачов В.І., Іваськевич Л.М., Гаврилюк В.Г. , Криль Я.А. Мікро- та макроскопічні магнетні властивості шпінельних феритних систем MgAlxCrxFe2–2xO4
86

Беднарська Л. М., Герцик О. М., Данилюк О. Б., Єзерська О. А., Носенко В. К. Електрохімічне дослідження термодинаміки структурування аморфних металевих сплавів Fe–Si–B
95
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Малежик М. П. Оптично чутливі матеріали для моделювання хвильових полів напружень в анізотропних тілах
99
Бачова В., Драґановска Д. Аналіз якості поверхні, обдутої струменем частинок
114
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Косаревич Р. Я., Студент О. З., Онищак Я. Д., Марков А. Д., Ріпей І. В., Русин Б. П., Никифорчин Г. М. Оцінка пошкоджень колектора водяного економайзера тріщинами термічної втоми
109
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Даляк Т. М. Згин пластини з періодичною системою паралельних взаємозміщених тріщин, береги яких контактують
115
Бялік О. М., Доній О. М., Кулініч А. А., Рябініна О. О., Котляр С. М. Вплив параметрів кристалування на структуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn
118
Соловей О. І., Врублевська Т. Я. Комплексоутворення Ir (IV) і Pt (IV) з ксиленолом оранжевим
120
Кунтий О. І., Мінакова Р. В., Козак С. І., Срібний В. М., Бабутіна Т. Є. Морфологія електрохімічно нікельованого вольфрамового порошку з некондиційного дроту
123
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Хома М. Форум корозіоністів
126
Правила для авторів
128

Поновлено: 25.03.2005