Home English | Russian

ТОМ 40, № 3, 2004 (травень - червень)ЗМІСТ

Панасюк В. В. Механіка руйнування та міцність матеріалів: досягнення та перспективи
5
Гачкевич О. Р., Терлецький Р. Ф. Моделі термомеханіки намагнетовних і поляризовних електропровідних деформівних твердих тіл..
19
Саврук М. П. Сингулярні інтегральні рівняння у лінійних та пружно-пластичних задачах механіки руйнування
38
Олесяк З., Кульчицький-Жигайло Р. Нестаціонарна контактна задача термопружності для тіл, нагрітих до різної температури
51
Попович В. С., Сулим Г. Т. Центрально-симетрична квазістатична задача термопружності термочутливого тіла
62
Шацький І. П., Кундрат А. М. Поздовжній зсув масиву з взаємонерухомими жорсткими колінеарними включеннями
69
Похмурський В. І., Зінь І. М., Лайон С. Б. Інгібування корозії сумішшю нехроматних пігментів в органічному покриві на оцинкованій сталі
74
Яськів О. І., Погрелюк І. М., Федірко В. М., Дюг І. В. Вплив параметрів наси­чення на взаємодію титанових сплавів з вуглеце- та азотовмісним середовищем
81
Лунарська Е., Черняєва О. Вплив виділень на воднеперенос та водневе окрихчення алюмінієвих сплавів
88
З ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ МАТЕРІАЛІВ
Панасюк В., Сулим Г. М.-Т. Губер і його критерій гранично-рівноважного стану пружно-пластичних тіл
95
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Андрейків О. Є., Іваницький Я. Л., Терлецька З. О., Кіт М. Б. Оцінка довговіч­ності труби нафтогону з поверхневою тріщиною під двовісним блочним навантаженням
103
Андрейко І. М., Волчок І. П., Осташ О. П., Акімов І. В., Головатюк Ю. В. Вплив міді на циклічну тріщиностійкість і термотривкість графітизованих сталей
109
Загурський А., Матисяк Г., Цирульник О., Звірко О., Никифорчин Г., Кужидлов­сь­кий К. Швидкість корозії під напруженням та корозійне розтріскування сталі відпрацьованого нафтового резервуара
113
Кунтий О. І., Масик О. Б., Мінакова Р. В. Морфологія нікелевого порошку, контактно осадженого на магнію у водних розчинах
118
ЮВІЛЕЇ
Валерій Трощенко (до 75-річчя від дня народження)
123
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Балицький О. І. Актуальні проблеми механіки матеріалів
124
Василів Х. Б. Теоретичні та прикладні проблеми трибології
126
Охота Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії
127

Поновлено: 13.04.2005