Home English | Russian

ТОМ 40, № 5, 2004 (вересень - жовтень)ЗМІСТ

Похмурський В. І., Копилець В. І., Корній С. А. Моделювання взаємодії водного електроліту з металами: молекулярно-динамічний підхід
7
Діцель В., Клапків М., Никифорчин Г., Посувайло В., Бляверт С. Пористість і корозія електролітичних плазмових покривів на магнієвих сплавах
13
Чекурін В. Ф., Похмурська Г. В. Математична модель розтріскування лазерно модифікованих металопорошкових покривів
18
Цирульник О. Т., Генега Б. Я. Механізм протекторного захисту від корозії напруженої низьколегованої сталі
23
Зінь І. М., Білий Л. М., Ґнип І. П., Ратушна М. Б. Захисна дія фосфатного та кальцієвмісного пігментів за корозійно-механічного руйнування сталей
31
Базелєва Н. А.Проникність та захисні властивості полімерних плівок і покривів у водно-етиленогліколевому середовищі
37
Татарченко Г. О. Параметри окиснювально-відновних процесів в озонованих кислих середовищах
43
Стащук М. Г., Малик О. М. Зміна під тиском електродного потенціалу на межі агресивне середовище-сталева труба
48
Гвоздюк М. М., Гембара О. В. Енергетичний підхід до оцінки гранично-рівноважного стану ортотропних тіл з тріщинами
53
Стасюк Г. Б. Система рівнянь динамічної задачі термопружності в напруженнях для еліптичного циліндра
57
Андрейків О. Є., Рудавський Д. В. Розрахункова модель зародження втомних тріщин біля наводненого вирізу
63
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Панасюк В. В., Іваницький Я. Л., Максименко О. П. Аналіз пружно-пластичного деформування матеріалу зони передруйнування
67
Кулинич Я. П., Тригуб І. І. Метод локації видовженого підповерхневого дефекту в електропровідному матеріалі
73
Русин Б. П., Іванюк В. Г., Лау Г., Довгуник В. М., Корній В. В. Комп’ютерна оцінка фазового складу матеріалу за кольоровим зображенням шліфів
77
НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ
Мелехов Р. К., Василик А. В., Палащук Є. І., Круцан Г. М., Онищак Я. Д. Деякі особли­вості деградації труб пароперегрівників котлів ТЕС зі сталі 12Х18Н12Т
81
Тимофєєв Б. Т., Федорова В. А., Бучатський А. А. Міжкристалітне корозійне розтріскування зварних з’єднань аустенітних трубопроводів АЕС
87
Заборський С., Лунарська Е. Електроабразивне шліфування титанових сплавів за нульового потенціалу заряду
93
Лавренко В. А., Швець В. А., Талаш В. Н. Електрохімічна поведінка протек­тора АЦКМ за тривалої експлуатації на морських кораблях
95
Коновалов О. Ф., Риженков О. А., Корольов В. П. Cистемний підхід до моніто­рин­гу корозії та захисту металевих конструкцій
99
Скальський В. Р., Коваль П. М., Сергієнко О. М., Лотоцький Ю. Л.Дослідження твердіння бетону за сигналами акустичної емісії
104
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Яргулинський В., Шелька Я. Утворення подвійного електричного шару на межі метал-пластмаса
107
Балицький О. О. Пружні характеристики шаруватих халькогенідів галію та індію
110
Чуняєва Л. О. Пітингостійкість дифузійно легованих вуглецевих сталей
113
Винар В. А. Втома, корозійна втома та електрохімічні характеристики сплаву Д16Т після поверхнево-пластичного деформування.
116
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Панасюк В. В. Дмитрах І. М. Студент О. З. Досягнення та перспективи розвитку механіки руйнування матеріалів
118
Никифорчин Г. М., Студент О. З. Розвиток і поширення підходів RIMAP в Україні
123
Дмитрах І. М. 8-а Польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування
125

Поновлено: 18.04.2005