Home English | Russian

ТОМ 40, № 6, 2004(листопад - грудень)ЗМІСТ

Витвицький В. І. Тривкість сплавів на основі заліза, нікелю та титану у водні високого тиску
7
Глазунов Г. П., Андрєєв А. А., Барон Д. І., Волков Є. Д., Кітаєвський К. М., Конотопський А. Л., Лапшин В. І., Неклюдов І. М., Патокін О. П. Воднева проникність та ерозія біметалевих систем W-Pd
19
Скрябіна Н. Є., Співак Л. В., Фрушар Д., Шеляков О. В. Вплив водню на властивості швидкозагартованих сплавів системи TiNi-TiCu з пам’яттю форми
28
Діцель В. Використання розкриття вершини тріщини для дослідження водневого окрихчення високоміцних сталей
35
Панін А. В. Механічна поведінка наводненого технічного титану ВТ1-0
41
Шмаков А. А., Калін Б. А., Матвієнко Ю. Г., Сінх Р. Н., Де П. К. Дифузійна модель сповільненого гідридного розтріскування в цирконієвих сплавах
49
Ткачов В. І., Іваськевич Л. М., Возничак О. М.Вплив водню на механічні власти­вості зварних з’єднань сталі 03Х12Н10МТ та сплаву ХН55МБЮ
55
М’якуш О., Вербовицький Ю., Салдан І., Ковальчук І., Завалій І., Котур Б. Синтез та визначення кристалічної структури гідридів сполук Er(M, V)2, де M = Fe або Co
62
Булик І. І., Басараба Ю. Б., Тростянчин А. М. Вплив титану на спричинені воднем перетворення у фазах Лавеса на основі цирконію
67
Крашаніца Р., Шкараєв С. Теоретичне вивчення динамічної реакції стрижнів, складених з різних матеріалів
73
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Скальський В. Р., Андрейків О. Є., Сулим Г. Т., Михальчук В. Б. Експрес-методика визначення за сигналами акустичної емісії схильності сплавів до водневої деградації
85
НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ
Бєлоґуров А. І., Рачук В. С., Рудіс М. А., Сушков А. М., Холодний В. І. Розрахунок елементів конструкцій водневої енергетики на міцність
89
Зелінський А., Лунарська Є., Міхаляк П., Сербінський В. Занепад міцності сталей 26H2MF і 34HNM для корабельних двигунів: водневий чинник
95
Цвєк Й., Нікіфоров К. Воднева деградація високоміцних зварювальних сталей у морській воді
101
Никифорчин Г. М., Студент О. З., Дзіоба І. Р., Степанюк С. М., Марков А. Д., Онищак Я. Д.Деградація зварних з’єднань парогонів теплоелектростанцій у наводнювальному середовищі
105
Цирульник О. Т., Крижанівський Є. І., Петрина Д. Ю., Тараєвський О. С., Греділь М. І. Чутливість до водневої крихкості зварного з’єднання сталі 17Г1С магістрального газопроводу
111
Касаткін Ґ. Н. Вплив неметалевих включень на механічні властивості наводнених сталей
115
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Никифорчин Г. М. Стан та перспективи розвитку досліджень з корозійно-механічного руйнування металів
120
Перелік статей, опублікованих у журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів” за 2004 р.
122
Авторський покажчик
127

Поновлено: 02.05.2005