Home English |  Russian

Том 41, № 1, 2005 (Січень - Лютий )ЗМІСТ

Похмурський В. І., Калахан О. С., Охота Г. Г. Корозійно-електрохімічна поведінка поверхнево модифікованих титанових сплавів
7
Шаповалова І. М., Татарченко Г. О., Захаров І. І., Тюпало М. Ф. Квантово-хімічна модель активних центрів електрохімічної корозії металів
12
Базелева Н. А. Корозійно-електрохімічна поведінка міді М1 у водно-етиленгліколевих середовищах
19
Малишев В. В., Габ А. І. GГальванічні порошки і покриви з молібдену та їх фізико-механічні властивості (Огляд)
27
Федірко В. М., Матичак Я. С., Погрелюк І. М., Притула А. О. Опис дифузійного насичування титану неметалевими домішками з урахуванням їх сегрегації на поверхні
39
Солодяк М. Т., Токарчук М. В. Електродифузія радіонуклідів у лавоподібних паливовмісних матеріалах
46
Дуряґіна З. А., Мудрий С. І. Структурна когерентність на міжфазній межі в системі “нержавна сталь–розплав Li17Pb83 (Pb)”
53
Усов В. В., Шкатуляк Н. М. Фрактальна природа крихких зламів металу
58
Балицький О. І., Колесніков В. О., Кубіцький Е. Підвищення тріщиностійкості марганцевих чавунів
63
Мусій Р. С., Стасюк Г. Б. Рівняння динамічної задачі термопружності в напружен¬нях у триортогональній системі координат
69
Паук В., Цастрау Б. Контакт кочення циліндра з хвилястою поверхнею
76
Євтушенко О., Семерак В., Євтушенко Oл.Наближений розрахунок температури в трибосистемі колесо–рейка
83
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ
Колодій Б. І., Сенюк М. М. Можливість контролю адгезійного з’єднання тіл зондуванням плоскою поперечною електричною хвилею
89
Широков В. В., Арендар Л. А., Ковальчик Ю. І., Василів Х. Б., Василів О. М. Комп’ютерний обробіток профілограм фрикційних поверхонь
93
Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т.Визначення характеристик тріщиностійкості матеріалів за змішаних макромеханізмів руйнування
97
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Нарівський О. Е. Корозійне руйнування пластинчастих теплообмінників
104
Радкевич О. І., Чумало Г. В., Юркевич Р. М., Василик А. В., Антощак І. М. Дослідження роботоздатності насосно-компресорних труб зі сталі групи міцності К
109
Косторнов А. Г., Моляр А. Г., Ненахов А. В., Нечипоренко О. Ю. Антифрик¬ційні матеріали на основі політетрафторетилену для шарнірних з’єднань трубопроводів
111
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Токовий Ю. В., Ричагівський А. В. Аналітичний розв’язок плоскої задачі теорії пружності для неоднорідної смуги
114
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Никифорчин Г. М. Корозійне розтріскування високоміцних сталей трубопроводів
117
Рицар Б., Микульчик Р. Здобутки української науково-технічної термінології
119
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування
122
Василів Х. Б. Теоретична і застосовна трибологія
123
Охота Г. Г Теорія корозії і захист від неї
125
Правила для авторів
6,127,128

Поновлено: 13.03.2006