Home English |  Russian

Том 41, № 2, 2005 (Березень - Квітень )ЗМІСТ

Михаськів В. В., Калиняк О. І. Нестаціонарні збурення тривимірної пружної матриці з жорстким дисковим включенням
7
Кіт Г. С., Сушко О. П. Термопружний стан півпростору з перпендикулярною до його краю теплоактивною круговою тріщиною
16
Голиборода І. М. Опис деформування матеріалів з пам’яттю форми термомеханічними та знакозмінними навантаженнями
23
Хапко Б. С. Полога призматична оболонка у нерівномірному температурному полі
33
Мартиняк Р. М., Маланчук Н. І., Монастирський Б. Є. Зсув притиснутих одна до одної півплощин з поверхневою виїмкою. Ч. 1. Повний контакт
39
Шацький І. П. Закриття поздовжньої тріщини в пологій циліндричній панелі під час її згину
45
Ковальчик Ю. І., Широков В. В. Моделювання температурних спалахів в умовах періодичного контакту поверхонь тертя
49
Дробенко Б. Д. Раціональні режими високочастотної термообробки сталевого циліндра
58
Федірко В. М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Онуферко В. С. Твердорозчинне зміцнення поверхні титанових сплавів вакуумною термообробкою
63
Яськів О. І., Погрелюк І. М., Дюг І. В. Залежність взаємодії титану з вуглецеазото¬вмісним середовищем від параметрів насичення
71
Захарчук В. Г., Цирульник О. Т., Никифорчин Г. М. Електрохімічні властивості сталей модельної водневої гальванопари
76
Порядченко Н. Ю., Кузьменко М. М., Оришич І. В., Хмелюк Н. Д., Кулак Л. Д., Калашнікова Л. О.Жаротривкість на повітрі титанових сплавів, легованих кремнієм, алюмінієм і цирконієм
83
Журавчак Л. М. Квазістаціонарна модель електромагнетного поля для кусково-однорідного тіла
89
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Личковський Е. І. Розрахунок довговічності кульшового суглоба зі сталі 08X18H10T методами механіки руйнування
97
Маліна Й., Самарджіч І., Ґліга В. Чутливість до водневого розтріскування валикових наплавів на високоміцній конструкційній сталі
101
Паустовський О. В., Кириленко С. Н., Алфінцева Р. А., Костенко О. Д., Курінна Т. В., Терещенко В. С. Електроіскрове легування сталей матеріалами на основі сплаву ВК з карбідохромовими додатками
105
Піддубний В. К., Зінь І. М., Лавришин Б. М., Білий Л. М., Колодій Я. Й., Ратушна М. Б. Вплив вуглецевмісних струмопровідних наповнювачів на властивості епоксидних покривів
109
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Прохоренко С. В. Структура та в’язкість галію, iндію та олова в околі температури кристалізації
114
Кулагін Д. О., Кріст Г.-Ю. Застосування теорії розмірностей для оцінки впливу агресивного середовища на тривалу міцність
117
Русинко А. К. Аналітичний опис впливу тривалості відпалу після деформації металу на його усталену повзучість
120
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Балицький О. І. Нові досягнення механіки руйнування матеріалів і конструкцій
123
Никифорчин Г., Заґурський А.Розвиток українсько-польської співпраці у дослідженнях водневої деградації металів
127

Поновлено: 17.02.2006