Home English |  Russian

Том 41, № 4, 2005 (Липень - Серпень)ЗМІСТ

Панасюк В. В., Панько І. М. Гранична рівновага тіла з тріщиною з урахуванням особливостей розподілу напружень біля її вершини
5
Денисюк І. Т. Динамічні напруження в тілі з негладким включенням
9
Попов В. Г., Мойсеєнок О. П. Розв’язання динамічної антиплоскої задачі для тіла з включенням методом скінченних різниць за часом
19
Северин А., Адамович А. Про методи аналітичних в’язей і елементів у моделюванні напружень біля вершин тріщин і V-вирізів у пластинах
26
Осташ О. П., Чепіль Р. В., Віра В. В., Жмур-Клименко В. Т. Прогнозування довговічності циклічно навантажених елементів конструкцій
39
Шацький І. П., Маковійчук М. В. Контактна взаємодія берегів тріщин у пологих оболонках за згину з розтягом
45
Похмурський В. І., Піддубний В. К., Зінь І. М., Лавришин Б. М., Білий Л. М., Волошин М. П. Вплив поверхнево модифікованих струмопровідних наповнювачів на властивості епоксидних покривів
53
Погрелюк І. М., Дюг І. В., Федірко В. М., Яськів О. І. Дослідження термодифузійних карбонітридних покривів на титанових сплавах
59
Захарчук В. Г., Цирульник О. Т., Никифорчин Г. М.Електрохімічні та корозійні властивості наводнених сталей 45 і 12Х18Н10Т
66
Прокопович І. Б. Загальні вирази для опису впливу напружень на діелектричну або магнетну проникність
77
Мазур А. В., Степанова Л. П. Вплив температури на коефіцієнт термічного розширення монокристалу кремнію
86
ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Г.В.КАРПЕНКА
Ярема С. Я. Г. В. Карпенко – вчений, організатор науки, людина
93
Романів О. М. Структурна механіка руйнування і керування властивостями конструкційних сплавів
99
Ткачов В. І. Вплив водню на властивості конструкційних сталей
107
Лунарська Е., Стабрила Я., Никифоров К., Старчевський Л. Легування бором і лазерна обробка для підвищення корозійної і водневої тривкості сталі 25Г
111
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Паустовський А. В., Фролов Г. А., Новікова В. І., Циганенко В. С., Мордовець Н. М., Костенко А. Д. Трибологічні властивості електроіскрових покривів із TiN–Cr після сонячної обробки
116
Маринін В. Г. Тривкість вольфраморенієвого сплаву під мікроударами
121
НА ТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
Гінзбург М. Д., Гужов Ю. П., Кузьменко Ю. О. Що таке “ґрунтовий струм” і що таке “блукливий струм”?
123
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Никифорчин Г. М. Дні української науки в Польщі
125
Зінь І. М., Хома М. С. Перспективи протикорозійного захисту матеріалів
127

Поновлено: 17.02.2006