Home English |  Russian

Том 41, № 5, 2005 (Вересень - Жовтень)ЗМІСТ

Чекурін В. Ф., Кравчишин О. З. Вплив неоднорідності початкового напружено-деформованого стану на пружні збурення в твердому тілі
7
Євтушенко О., Куцей М., Рожняковська М.Термонапруження розколювання в кусково-однорідній пластині
19
Ковальчик Ю. І. Уточнення відомої моделі температурних спалахів
25
Єлісєєва О. І., Цісар В. П. Кородування сталі 20Х13 у насиченому киснем розплаві свинцю
36
Базелева Н. А., Горбунов І. А. Корозія міді М1 у водно-етиленгліколевому теплоносії під час теплопередачі
41
Погрелюк І. М., Яськів О. І., Федірко В. М., Дюг І. В. Насичування титанових сплавів з графіту в азотокисневмісному середовищі
49
Балицький О. І., Колесніков В. О., Кав’як П. Триботехнічні властивості аустенітних марганцевих сталей та чавунів в умовах тертя ковзання
55
Малишев В. В., Габ А. І. Електрохімічний синтез інтерметалідів нікель (кобальт)– молібден (вольфрам)
61
Татарченко Г. О. Особливості селективного розчинення сталі 12Х18Н10Т в озонованій сірчаній кислот
69
Ванґ Дж., Лі У., Їн У. Мікроструктура вакуумно-дифузійного шару на стику сплаву Fe–Al з низьковуглецевою сталлю
74
Беднарська Л. М., Герцик О. М., Ковбуз М. О. Електрохімічна поведінка структурованих аморфних електродів Fe–Ме–Si–B у водному розчині натрій хлориду
79
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Похмурський В. І., Зінь І. М., Білий Л. М., Ратушна М. Б., Ґнип І. П.Комплексні модифікатори для поліпшення захисних властивостей кремнієорганічних покривів
85
Жигуц Ю. Ю., Широков В. В. Карбідосталі, синтезовані металотермією
90
Ткачов В. І., Іваськевич Л. М., Витвицький В. І. Розробка аустенітної хромомарганцевої сталі з високою відпірністю до водню
95
Тімофєєв Б. Т., Базарас Ж. Л. Циклічна міцність обладнання АЕС зі сталі 22К
101
Мелехов Р. К., Радкевич О. І., Чумало Г. В., Юркевич Р. М. Корозійне розтріскування литих Cr–Ni–Mo феритно-аустенітних сталей
106
Севидова О. К., Рой І. Д., Степанова І. І. Електрохімічна поведінка матеріалів фармацевтичного обладнання в умовах абразивного тертя
111
Бондар В. І., Губін Ю. В., Данильченко В. Ю., Паустовський О. В., Семирга О. М. Залишкові напруження у фазових складниках електроіскрового покриву з карбідів вольфраму і титану
115
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Лоскутов С. В., Манько В. К. Залишкові напруження в зразках зі сплаву ВТ3-1 з покривом нітриду титану
119
Малик О. М. Електродний потенціал на межі циліндра та середовища під дією зосереджених сил
121
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Дмитрах І. М., Студент О. З. Літня школа з механіки руйнування
123
У СВІТІ КНИГ
Похмурський B. I . Теорія і практика корозії та захисту металів й устаткування хімічних і нафтохімічних виробництв
128

Поновлено: 17.02.2006