Home English |  Russian

Том 42, № 1, 2006 (Січень - Лютий )ЗМІСТ

Походня І. К. В. В. Панасюк – видатний учений, організатор науки, громадський діяч
10
Осташ О. П. Нові підходи в механіці втомного руйнування
13
Трощенко В. Т. Нелокалізоване втомне пошкодження металів і сплавів
26
Бурак Я. Й., Чапля Є. Я. Про термодинамічні аспекти приповерхневих явищ у термопружних системах
39
Акід Р., Дмитрах І. М., Ґонзалез-Санчез Х. Накопичення втомних пошкод: аспекти взаємодії з середовищем
45
Лобанов Л. М., Кир’ян В. І., Книш В. В. Підвищення ресурсу зварних металоконструкцій високочастотною механічною проковкою
56
Нейміц А. В’язкість руйнування конструкційних елементів: вплив утруднення деформування в їх площині та перпендикулярно до неї
62
Діцель В., Пфуфф М., Джуілфс Ґ. Ґ. Проникнення водню в пластично здеформовані стальні мембрани
77
Кужидловський К. Й. Фізичні, хімічні та механічні властивості наноструктурованих матеріалів
82
Карпінтері А., Паджі М. Вплив проміжного матеріалу на сингулярне поле напружень у з’єднаннях трьох матеріалів
90
Назарчук З. Т. Моделювання розсіяння електромагнетних хвиль тонким діелектричним покривом на циліндрі
96
Новіков М. В., Майстренко А. Л., Кущ В. І., Іванов С. А. Оцінка якості композиційних алмазовмісних матеріалів за електро- і теплопровідністю
105
Фірстов С. О., Рогуль Т. Г., Свєчніков В. Л., Дуб С. М. Концепція “корисних” домішок і механічні властивості наноструктурованих плівок хрому та молібдену
113
Плювінаж Ґ. Оцінка дефектів труб за граничним станом, діаграмою руйнування та докритичним ростом тріщини
119
Морозов Є. М. Розрахунок критичних розмірів поверхневої тріщини
128
Нарівський О. Е. Корозійне руйнування пластинчастих теплообмінників
104
Володимир Панасюк (до 80-річчя від дня народження)
131

Поновлено: 28.02.2006