Home English |  Russian

Том 42, № 3, 2006 (Травень - Червень)Зміст

Патон Б. Є., Шпак А. П., Івасишин О. М. Основні напрямки наукових досліджень з титанової проблематики в Україні
5
Федірко В. М., Погрелюк І. М., Яськів О. І. Формування на титані функціональних покривів на основі сполук втілення за термодифузійного насичення
17
Фірстов С. О., Кузьменко М. І., Кулак Л. Д., Котко А. В., Коваль О. Ю., Горна І. Д. Структура та властивості високомодульних сплавів системи Ті–В
27
Ільїн О. А., Скворцова С. В., Мамонов А. М., Коллеров М. Ю. Вплив водню на фазові та структурні перетворення в титанових сплавах різних класів
33
Ахонін С. В., Міщенко Р. М., Петриченко І. К. Дослідження зварюваності титанових сплавів, отриманих різними методами виплавки
40
Осташ О. П., Івасишин А. Д., Василів Б. Д., Окунь І. Ю. Високотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість сплавів системи Ti–Si–Al–Zr
45
Рюмшина Т. О., Волкова Г. К., Лоладзе Л. В., Константінова Т. Є. Еволюція структури сплаву Ti–5Al–5Mo–5V, деформованого високим тиском
57
Замков В. М., Топольській В. П., Антонюк С. Л., Моляр О. Г.Розробка нової системи легування високоміцних титанових сплавів для зварних конструкцій
65
Шаповалова О. М., Маркова І. А. Дослідження кінетики розпаду b-фази в складнолегованих титанових сплавах
71
Бецофен С. Я. Рентгеноструктурні методи визначення залишкових напружень у поверхневих шарах з ґрадієнтною структурою
77
Марковський П. Є., Піщак В. К., Мордюк Б. М., Окраїнець П. Н. Підвищення втомних характеристик титанового сплаву ВТ1-0 поверхневою механічною та швидкісною термічною обробками
85
Махутов Н. А., Матвієнко Ю. Г. Експериментально-розрахункове визначення пружно-пластичної тріщиностійкості тонких листів
92
Ясній П. В., Пшоняк П. В., Окіпний І. Б. Вплив комбінованого попереднього навантаження на крихку міцність теплотривкої сталі
100
Неклюдов І. М., Воєводін В. М. Проблеми створення радіаційнотривких аустенітних сталей
107
Ґабетта Ґ., Діцель В. Управління знаннями про розтріскування в середовищі
117
Маха Е., Лаґода Т., Неслони А., Кардас Д. Втомна довговічність під навантаженням зі змінною амплітудою за методами обрахунку циклів та спектрального аналізу з використанням гіпотези Серенсена–Коґаєва
121

Поновлено: 13.07.2006