Home English |  Russian

Том 42, № 4, 2006 (Липень - Серпень)Зміст

Осташ О. П., Андрейко І. М., Головатюк Ю. В. Деградація матеріалів і втомна довговічність тривало експлуатованих авіаконструкцій
5
Дмитрах І. М., Білий О. Л., Колодій Б. І., Лещак Р. Л. Оцінка розвитку локалізованих корозійних пошкод зварених труб елементів пароводяного тракту ТЕС
17
Студент О. З., Марков А. Д., Никифорчин Г. М. Особливості впливу водню на властивості і механізм руйнування металу зварних з’єднань парогонів ТЕС
26
Балицький О. І., Ріпей І. В., Процах Х. А. Надійність парогонів ТЕС під час тривалої експлуатації
36
Россманіт Г., Лойбнеґґер Ф., Губер Р. Термомеханічне руйнування внаслідок повторного гальмування залізничних коліс
40
Мараглег Г., Гедер А. Р. І., Гамад Г. Ф. Прогнозування довговічності експлуатованих лопаток турбін за умов повзучості
49
Тімофєєв Б. Т. Статична і циклічна тріщиностійкість сталей типу 22К
54
Ґнип І. П., Непріла М. В., Ганулич Б. К.Створення термотривких і ударостійких покривів для магістральних трубопроводів
59
Учанін В. М. Вихрострумова дефектоскопія елементів конструкцій
66
Похмурський В. І., Хома М. С., Джала Р. М., Архипов О. Г., Чучман М. Р. Оцінка чутливості методу поляризаційного струму до пошкод елементів конструкцій
74
Погрелюк І. М., Федірко В. М., Яськів О. І., Тихонович В. В., Проскурняк Р. В. Підвищення корозійної тривкості карбонітруванням титанового сплаву системи Tі–Al–Mо–V
78
Мікуліч В., Блохвіц Ц., Скроцький В., Тіршлер В. Вплив текстури на ріст коротких втомних тріщин в аустенітній нержавній сталі
84
Паустовський О. В., Рудь Б. М., Шелудько В. Є., Кременицький В. В., Тельников Є. Я., Гончар А. Г., Блощаневич О. М., Захарченко І. В. Тензочутливість резистивних товстих плівок на основі BaB6 і SnO2–Sb після лазерного опромінення
95
Козінов С. В., Лобода В. В., Харун І. В. Періодична система міжфазних тріщин із зонами контакту в ізотропному біматеріалі у полі розтягу та зсуву
101
Михаськів В. В., Бутрак І. О. Динамічні напруження в околі тріщини по циліндричній поверхні
108
Мартиняк Р. М., Маланчук Н. І., Монастирський Б. Є. Зсув взаємопритиснутих півплощин з поверхневою виїмкою. Ч. 2. Неповний контакт
114
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Борисенко В. А., Архипов О. Г., Ліпко Г. В. Руйнування деталей турбін компресії піролізного газу
121
Швець В. А., Лавренко В. О., Талаш В. М. Досвід застосування протекторів зі сплавів системи Al–Zn–Ca
123
Баглюк Г. А. Розрахункова модель взаємозалежності твердості та міцності пористих матеріалів
125
Букетов А. В. Підвищення точності визначення динамічних характеристик епоксикомпозитів
127

Поновлено: 06.09.2006