Home English

Том 44, № 1, 2008 (січень – лютий)Зміст

Саврук М. П., Онишко Л. Й., Сенюк М. М. Плоска динамічна осесиметрична задача для порожнистого циліндра
7
Андрейків О. Є., Кіт М. Б. Залишкова довговічність тонкостінних елементів конструкцій під двовісним циклічним навантаженням
14
Дацишин О. П., Марченко Г. П. Напружений стан півплощини з крайовою пологою тріщиною під герцівським навантаженням. (Огляд)
23
Вахоніна Л. В., Попов В. Г. Гармонічні коливання пружного тіла з жорстким круговим однобічно відшарованим включенням
35
Ясній П. В., Пиндус Ю. І., Гладьо В. Б., Шульган І. В. Комп’ютерне моделювання стрибкоподібної деформації сплаву АМг6
41
Кузьменко М. М. Структура та механічні властивості литих сплавів системи Ti–Si
45
Вайсфельд Н. Д. Нестаціонарне закручування конічного вала зі сферичною тріщиною
49
Погрелюк І. М., Федірко В. М., Ткачук О. В. Вплив розрідження кисневмісного середовища на формування оксинітрування титану
56
Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю., Торський А. Р. Умови ергодичності випадкових полів дифузійного типу
61
Ведь М. В., Сахненко М. Д., Богоявленська О. В., Ненастіна Т. О. Моделювання поверхневої обробки пасивних металів
69
Варфоломєєв І. В., Ясній О. П. Моделювання руйнування імовірнісними методами елементів конструкцій з тріщинами
76
Когут І. С., Калита Г. І. Визначення розмірів зони передруйнування квазікрихких надрізаних зразків
84
Ґабетта Г., Никифорчин Г. М., Лунарська Е., Зонта П. П., Цирульник О. Т., Нікіфоров К., Греділ М. І., Петрина Д. Ю., Вугерер Т. Експлуатаційна деградація сталі Х52 магістрального газопроводу
88
Ліанг Зоу, Квін-Лін Пан, Юн-Бін Ге, Вен-Джі Ліанг, Чанг-Зен Ванг. Мікроструктура та механічні властивості модифікованих скандієм сплавів системи Al–Zn–Cu–Mg–Zr
100
Звірко О., Загурський А. Корозійні та електрохімічні властивості у донній воді сталі експлуатованих нафтових резервуарів
104
Ґембара О. В., Терлецька З. О., Чепіль О. Я. Концентрація водню біля вершини корозійної тріщини
109
Аболіхіна О. В., Антонюк С. Л., Моляр О. Г. Вплив структури титанового сплаву Т110 на його відпірність ударам індентора
112
Широков В. В., Грибовська В. І. Оптимізація нагрівання під час термообробки клеми зі сталі 60С2
115
Рицар Д. Захист дисертацій
117
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування (науковий семінар)
118
Охота Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії (науковий семінар)
120
Василів Х. Б. Теоретична та застосовна трібологія (науковий семінар)
121
Тюпало М. Ф., Хома М. С. Електрохімічний захист і корозійний контроль
123
Василь Павлина
125
Ярема С. Я. Мовні рекомендації
126
Правила для авторів
127

Поновлено: 18.02.2008