Home English

Том 45, № 1, 2009 (січень – лютий)Зміст

Андрейків О. Є., Лесів Р. М., Левицька Н. М. Ріст тріщин у конструкційних матеріалах за сумісного впливу втоми та повзучості (Огляд)
7
Матисяк С. Я., Саврук М. П., Євтушенко О. О. Антиплоска деформація композиційної смуги з тріщиною
25
Стасюк Б. М. Метод ефективного поля напружень у тривимірних задачах про взаємодію плоских тріщин
33
Гачкевич О. Р., Солодяк М. Т., Івасько Р. О., Бойчук В. Я. Моделювання дії електромагнітного поля на термомеханічну поведінку деформівних твердих тіл
43
Онишко Л. Й., Сенюк М. М. Напружений стан порожнистого двошарового циліндра під динамічним навантаженням
55
Мартиняк Р. М., Слободян Б. С. Контакт пружних півпросторів за наявності між ними еліптичного зазору з рідиною
62
Матичак Я. С., Погрелюк І. М., Федірко В. М. Термодифузійне насичення ?-титану азотом із розрідженої атмосфери
66
Марков А. Д., Свірська Л. М., Студент О. З., Никифорчин Г. М. Деградація низьковуглецевої сталі за тривалої експлуатації в оливо-гідравлічному агрегаті
76
Беженов С. О., Бялік Г. А., Беженов О. І. Механізм поверхневого зміцнення конструкційних вуглецевих сталей
81
Балицький О. І., Костюк І. Ф. Міцність зварних з’єднань Cr–Mn сталей з підвищеною концентрацією азоту у водневовмісних середовищах
88
Лобода П. І., Кисла Г. П., Дуб С. М., Карасєвська О. П. Механічні властивості монокристалів гексабориду лантану
97
Джун-Е Ку, Хінг-пенг Гуо, Зен-ю Чен, Гонг-ву Сонг, Хіу-хуа Занг. Фрактальний аналіз зображень поверхні полікристалічного алюмінію з адсорбційною плівкою інгібітора SDS
102
Ванг Юан, Лі Яджанг, Хуанг Ванквун. Міжфазна мікроструктура та границя міцності на зсув паяного з’єднання керамічного композита TiC–Al2O3 з інструментальною сталлю W18Cr4V
111
Юркевич Р. М. Оцінка ефективності інгібіторів корозії трубних сталей в сірководневих середовищах
117
Слободян З. В., Кирилів В. І., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. Вплив інгібіторної обробки на корозійну тривкість зон зварного з’єднання
120
Рицар Д. Захист дисертацій
123
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування (науковий семінар)
125
Охота Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії (науковий семінар)
126
Василів Х. Б. Теоретична та застосовна трібологія (науковий семінар)
130
Никифорчин Г. М. Проблеми корозії в промисловості
132

Поновлено: 28.02.2009