Home English

Том 45, № 2, 2009 (березень - квітень)Зміст

Панасюк В.В.Деякі актуальні проблеми міцності матеріалів і довговічності конструкцій
5
Саврук М. П., Казберук А. Проблеми механіки руйнування твердих тіл з кутовими вирізами
23
Іваницький Я. Л., Гембара О. В., Рональд ван Дайк.Особливості руйнування пружно-пластичних тіл з тріщинами за тривісного навантаження та дії водню
40
Розумек Д., Маха Е. Критерії та параметри руйнування за умов змішаного росту втомних тріщин
47
Осташ О. П., Андрейко І. М., Кулик В. В., Бабаченко О. І., Віра В. В. Вплив режиму термічної обробки і асиметрії циклу навантаження на циклічну тріщиностійкість колісних сталей
63
Стадник М. М. Гранична рівновага тіла з еліптичною тріщиною за складного навантаження
71
Сулим Г. Т., Пастернак Я. М. Визначення параметрів граничного стану пластин із тонкими криволінійними пружними включеннями
75
Білий О. Л., Дмитрах І. М., Барна Р. А.Оцінка роботоздатності та ризику руйнування живильного трубопроводу з корозійними дефектами
85
Завалій І. Ю., Денис Р. В., Березовець В. В.Механохімічні методи синтезу нових композитних матеріалів на основі магнію для акумулювання водню
93
Балицький О. І., Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Голіян О. М. Вплив водню на тріщиностійкість сталі 10Х15Н27Т3В2МР
102
Федоров В. В., Булик І. І., Панасюк В. В. Водень як технологічне середовище для виготовлення сталих магнетів на основі сплавів РЗМ
111
Чернець М. В., Андрейків О. Є., Лєбєдєва Н. М., Жидик В. Б. Модель оцінки зношування і довговічності підшипника ковзання за малої некруглості
121
Ясній П. В., Коноваленко І. В., Марущак П. О. Автоматизована оцінка полів деформацій методом координатних сіток
130
Силованюк В. П., Мітяєв О. А., Островська А. Є., Івантишин Н. А., Волчок І. П.Вплив інтерметалідних включень на витривалість алюмінієвих сплавів
137
Грабовський Р. С. Встановлення ресурсних можливостей тривало експлуатованих нафтогазопроводів
145
Чекурін В. Ф., Постолакі Л. І. Теоретично-експериментальне визначення залишкових напружень у плоских з’єднаннях
153

Поновлено: 28.05.2009