Home English

Том 45, № 4, 2009 (липень – серпень)Зміст

Зінь І. М., Похмурський В. І., Лайон С. Б., Білий Л. М., Тимусь М. Б. Дослідження інгібування локальної корозії дюралюмінієвого сплаву нехроматними пігментами
5
Широков В. В., Василів Х. Б., Дурягіна З. А., Лазько Г. В., Рацька Н. Б. Вплив лазерного мікролегування ніобієм на зносотривкість нержавних сталей
12
Студент М. М., Похмурська Г. В., Гвоздецький В. В., Головчук М. Я., Романів М. С. Вплив високотемпературної корозії на газоабразивну тривкість електродугових покривів
19
Архипов О. Г. Зв’язок структурно-вибіркової корозії і корозійного розтріскування нержавних сталей
27
Андрейків О. Є., Лесів Р. М., Долінська І. Я. Залежність періоду докритичного росту повзучо-втомної тріщини від періоду циклу навантаження
31
Стадник М. М. Безмежне тіло з тонким пружним включенням під дією тривісного навантаження
39
Мартиняк Р. М., Чумак К. А. Термопружне розшарування тіл за наявності теплопроникного заповнювача міжконтактного просвіту
45
Медйо Б., Ракін M., Зріліч M., Путіч С., Седмак A. Мікромеханічна оцінка критичних значень J-інтеграла для сталі паропроводу
53
Гачкевич О. Р., Мусій Р. С., Стасюк Г. Б. Зв’язана задача термомеханіки для електропровідного шару за однорідної імпульсної електромагнетної дії
60
Стащук М. Г., Дорош М. І. Встановлення деформованого стану тонкостінних конструкцій зі стільниковою структурою
67
Силованюк В. П., Ревенко А. В. Вплив повзучості матеріалу включення на концентрацію напружень в тілі
76
Погрелюк І. М., Федірко В. М., Яськів О. І., Донг-Бок Лі, Ткачук О. В., Чен Лі. Вплив нестехіометрії нітриду титану TiNx на ступінь його модифікування киснем
81
Василів Б. Д. Методика дослідження механічних і фізичних властивостей кераміки в умовах біаксиального згину дискового зразка за схемою “кільце–кільце”
89
Балицький О. І., Колесніков В. О. Дослідження продуктів зношування високоазотних марганцевих сталей
93
Добротвор І. Г., Стухляк П. Д., Букетов А. В. Дослідження формування зовнішніх поверхневих шарів у епоксикомпозитах
99
Кузін О. А., Яцюк Р. А., Кузін М. О. Використання моделей механіки для визначення параметрів мікроструктури сплавів з підвищеною зносотривкістю
105
Чернець М. В., Береза В. В. Метод розрахунку зношування та довговічності евольвентних конічних прямозубих передач
110
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Червінська Н. Р. Корозійна тривкість магнієвого сплаву МА5 з електродуговими покривами
117
Слободян З. В., Купович Р. Б., Маглатюк Л. А. Вплив екстрактів таніну на корозійну тривкість сталі 20 у водогінній воді та 5% HCl
120
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Панасюк В., Дмитрах І., Студент О. Досягнення та перспективи розвитку механіки руйнування матеріалів
122
Балицький О. І. 12-та Міжнародна конференція з механіки руйнування матеріалів
129

Поновлено: 31.08.2009