Home English

Том 45, № 6, 2009 (листопад-грудень)Зміст

Фірстов С. О., Рогуль Т. Г., Шут О. О. Зміцнення полікристалів за переходу від мікро- до наноструктурованого стану
5
Л., Позняков В., Півторак В., Міходуй О., Орловський В. Залишкові напруження у зварних з’єднаннях високоміцних сталей
13
Погрелюк І. М., Федірко В. М., Яськів О. І., Донг-Бок Лі, Ткачук О. В. Вплив параметрів модифікувального кисневмісного середовища на оксинітрування титанових сплавів
23
Добротвор І. Г., Стухляк П. Д., Букетов А. В. Визначення діапазонів оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах
32
Ясній П. В., Марущак П. О., Коноваленко І. В., Біщак Р. Т. Деградація структури і пошкодження сіткою тріщин сталі металургійного обладнання
40
Паустовський О. В., Пасічний В. В., Тимофєєва І. І., Моляр О. Г., Новікова В. І., Шелудько В. Є., Мордовець Н. М., Остапенко С. О., Костенко О. Д., Ісаєва Л. П. Cтруктура та властивості ЕІЛ-покривів з TiN, TiB2 і Mo на титановому сплаві ВТ22 та їх трансформація за світлотермічної обробки
45
Бочаров С. О., Воронов О. В. Дослідження опору відшаруванню у біметалевому з’єднанні нафтохімічних реакторів у середовищі водню
50
Дзіоба І. Р., Цирульник О. Т. Оцінка цілісності зварних труб магістральних газопроводів за процедурами FITNET
57
Балицький О. І., Ріпей І. В., Онищак О. Я.Зміна ударної в’язкості сталі 12Х1МФ під час експлуатації парогонів ТЕС
65
Саврук М. П., Казберук А. Напруження у пружній площині з періодичною системою близько розміщених отворів
70
Кульчицький-Жигайло Р., Роговський Г. Осесиметрична контактна задача про втискування абсолютно жорсткої кулі в пружний півпростір з неоднорідним покривом
82
Чернець М. В. Контактна задача для циліндричного з’єднання з технологічним ограненням контурів деталей
93
Некислих К. М., Острик В. І. Розклинювання крайової тріщини у пружному клині
100
Мусій Р. С. Термонапружений стан електропровідної кулі за дії імпульсного електромагнетного поля
109
Радкевич О. І., Чумало Г. В., Юркевич Р. М. Корозійно-механічна поведінка захисних покривів запірної арматури обладнання нафтогазових родовищ
117
Герасименко Ю. С., Васильєв Г. С. Двоступінчатий метод визначення швидкості корозії металів
122
Маринін В. Г. Взаємозв’язок між кавітаційною тривкістю та мікротвердістю металів
127
Перелік статей, опублікованих у журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів” за 2009 р.
135
Авторський покажчик
135

Поновлено: 30.12.2009