Home English

Том 46, № 1, 2010 (січень – лютий)Зміст

Кушнір Р. М., Процюк Ю. Б. Термопружний стан шаруватих термочутливих тіл обертання за квадратичної залежності коефіцієнтів теплопровідності
7
Божидарнік В. В., Максимович О. В.Визначення напруженого стану біля крайових тріщин у пластині з отвором складної форми
19
Стадник М. М. Пружна задача для простору з включенням довільної жорсткості в умовах зсуву
27
Журавчак Л. М., Забродська Н. В. Нестаціонарне теплове поле в неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент
33
Гачкевич О. Р., Терлецький Р. Ф., Сосновий Ю. Р., Брухаль М. Б. Механічна поведінка охолоджуваних тіл з урахуванням випромінення теплової енергії
42
Шваб’юк В. І., Пастернак Я. М., Ротко С. В. Уточнений розв’язок задачі С. П. Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі
51
Марченко Г. П. Вплив залишкових напружень на коефіцієнти інтенсивності напружень для поверхневої тріщини в головці рейки
57
Силованюк В. П., Маруха В. І., Юхим Р. Я., Онищак Н. В. Зміцнення бетону в результаті заповнення пор та порожнин
62
Мірзамохаммаді С., Аліов М. Х., Сабур А. Р., Хассанзадех-Табрізі А. Дослідження зносотривкості та наноструктури третинного імпульсно електроосадженого нанокомпозиту Al2O3/Y2O3/CNT на основі Ni
67
Похмурський В. І., Довгуник В. М. Трібокорозія нержавних сталей (Огляд)
76
Маринін В. Г. Кавітаційна тривкість модифікованих поверхневих шарів легованих сталей
86
Марущак П. О., Гладьо В. Б., Біщак Р. Т., Пилипенко А. П. Вплив термоциклічного напрацювання на деградацію властивостей теплотривкої сталі
90
Краля В. О., Моляр О. Г., Трофімов В. А., Хімко А. М. Пошкодження фретинг-корозією стальних вузлів механізації крила літака
96
Скальський В. Р., Лясота І. М. Оцінка зони термічного впливу за електронно-променевого зварювання пластин
103
Баїч Н., Сіяцкі-Жеравчіч В., Ракін М., Ковачевіч К.Вплив режиму зварювання та вмісту наповнювача на структуру мікролегованих зварених виробів із сталі Nb/Ti
110
Джафаров В. А., Агаєв Н. М., Алієва С. С., Наджафова А. А. Амінотіокарбамідовмісні поліелектроліти як інгібітори кислотної корозії сталі
118
Слободян З. В., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. Вплив поліакрилової кислоти на захисні властивості інгібітора КОРСОЛ
123
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування
126
Пічугін А. Т. Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів
129
Веселівська Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії
131
Рицар Д. І. Захист дисертацій
135

Поновлено: 28.02.2010