Home English

Том 46, № 2, 2010 (березень - квітень)Зміст

Георгій Володимирович Карпенко (До 100-річчя від дня народження)
5
Панасюк В. В. Формування нового наукового напряму – фізико-хімічна механіка матеріалів
9
Похмурський В. І. Адсорбційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів
21
Дмитрах І. М. Фізико-хімічна механіка руйнування тіл з тріщинами: досягнення та перспективи
31
Никифорчин Г. М., Студент О. З., Кречковська Г. В., Марков А. Д. Оцінювання впливу зупинок технологічного процесу на зміну технічного стану металу головних парогонів ТЕС
42
Хома М. С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах
55
Федоров В. В. Вплив водню на фазовий склад та фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів
67
Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Штаюра С. Т., Мочульський В. М. Теоретико-експериментальний підхід до оцінки втомного поширення тріщин у наводнених матеріалах
77
Балицький О. І., Витвицький В. І., Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Гребенюк С. О. Високотемпературна воднетривкість нержавних сталей
83
Кравець В. С. Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування
95
Морачковський О. К., Ромашов Ю. В. Континуальна модель росту тріщин корозійного розтріскування для розрахунку ресурсу конструкцій
111
Василів Б. Д. Підвищення електропровідності матеріалу анода паливної комірки циклічною відновлювально-окиснювальною термічною обробкою
117
Кязімова Р. А. Альтернативний спосіб виведення формул Ю. М. Работнова для часу до корозійного руйнування металів
121
Герцик О. М., Борисюк А. К., Ковбуз М. О., Беднарська Л. М., Мітіна Н. Є., Понеділок Г. В. Вплив диспергування та полімерного покриву на магнетні властивості аморфного сплаву Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4
125
Сконечни В. Аналіз морфології та мікроструктури шарів із Al2O3
130

Поновлено: 30.04.2010