Home English

Том 46, № 3, 2010 (травень – червень)Зміст

Саврук М. П., Томчик А.Тиск з тертям абсолютно жорсткого штампа на пружний півпростір з тріщинами
5
Андрейків О. Є., Сас Н. Б.Оцінка періоду докритичного росту тріщини високотемпературної повзучості в колесі парової турбіни
16
Сакара А. О., Банахевич Ю. В.Розрахункова модель докритичного росту корозійно-механічних тріщин у металевих пластинах
23
Кіт Г. С., Черняк М. С. Напружений стан тіл з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація)
30
Стадник М. М. Еліптична тріщина у просторі під дією теплового потоку на безмежності
38
Ревенко В. П. Дослідження напружено-деформованого стану скінченного циліндра під дією зусиль стиску
42
Монастирський Б., Качиньські А. Контактна взаємодія двох пружних півпросторів з круговим концентратором
47
Погрелюк І. М., Василів Х. Б., Федірко В. М., Самборський О. В. Структура і топографія поверхні сплавів титану після термодифузійного насичення з карбіду бору у вакуумі
57
Дзіоба І. Р. Властивості сталі 13ХМФ після експлуатації та деградації в лабораторних умовах
65
Губенко С. І. Плавлення та кристалізація неметалевих включень і сталевої матриці під час лазерної обробки
73
Широков В. В., Хлопик О. П. Трібологічні властивості та структурні особливості псевдосплавів системи алюміній–олово
80
Іваницький Я. Л., Муравський Л. І., Гембара О. В., Гвоздюк М. М., Половинко Т. І. Визначення енергії руйнування композиту з використанням методу цифрової спекл-кореляції
85
Хома М. С., Сисин Г. М. Вплив корозії у середовищах з різним рН на локальні електродні потенціали сталей
92
Козлова І., Коптєва Ж., Заніна В., Пуріш Л. Мікробна корозія як прояв техногенезу у біоплівці, що формується на поверхні підземних споруд
98
Врублевська Т., Ридчук М., Бонішко О., Михалина Г. Простий титрометричний метод для визначення осмію(IV) в стандартних хлоридних розчинах та інтерметалічних сплавах
108
Чумало Г. В. Роботоздатність сталі 35ХФ у сірководневих середовищах
116
Громадський Д. Г., Фатєєв Ю. Ф., Стрижакова Н. Г., Малєтін Ю. А. Анодні процеси на алюмінії в апротонних електролітах на основі солі тетрафтороборату тетраетиламонію в ацетонітрилі
120
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Журавель І. М., Свірська Л. М. Вимірювання усередненого розміру зерен металу з використанням фрактальної розмірності
126
Подгурська В. Я. Структурні зміни в кераміці ScCeSZ–NiO у високотемпературному водневому середовищі
129
Ясній П. В., Марущак П. О., Нікіфоров Ю. М., Гладьо В. Б., Ковалюк Б. П. Вплив лазерної ударно-хвильової обробки на ударну в’язкість теплотривких сталей
132

Поновлено: 30.06.2010