Home English

Том 46, № 4, 2010 (липень – серпень)Зміст

Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В., Івасишин А. Д. Оцінювання деградації сталей парогонів за їх структурними, механічними та електрохімічними характеристиками
5
Широков В. В., Василів Х. Б., Арендар Л. А., Рудковський Є. М. Особливості формування та властивості борохромових покривів, отриманих на сталях у розплаві літію
13
Губенко С. І.. Зоны контактного взаимодействия в стальной матрице вблизи включений при лазерном воздействии
21
Стухляк П. Д., Мороз К. М. Влияние пористости в системе эпоксидная матрица–поливиниловый спирт–дисперсный наполнитель на ударную вязкость
27
Мудрий С. І., Штаблавий І. І., Склярчук В. М., Плевачук Ю. О., Королишин А. В., Якимович А. С., Шевернога І. М., Сідоров В. Є. Структура та електроопір припоїв Sn–Cu(Ag) у передкристалізаційному інтервалі температур
35
Балицький О. О. Вплив наводнювання на властивості шаруватих кристалів моноселенідів галію та індію
42
Унлу Б. С. Визначення трибологічних та механічних властивостей підшипників із білого металу системи SnPbCuSb
47
Лютий П. Я., Токайчук Я. О., Федорчук А. О.Структура і топографія поверхні сплавів титану після термодифузійного насичення з карбіду бору у вакуумі
53
Стащук М. Г. Катодні та анодні ділянки, зініційовані напруженнями на межі еліптичного отвору зі середовищем
60
Монастирський Б., Качиньські А. Контактна міцність двох півпросторів з круговою виїмкою
69
Прокопович І. Б., Осадчук В. А. Побудова рівняння впливу напружень на магнетну проникність за допомогою методу вільної деформації
78
Хапко Б. С. Прогин круглої пластини джерелами тепла, розподіленими по кривій
84
Гачкевич О. Р., Мусій Р. С. Несуча здатність електропровідних елементів канонічної форми за дії електромагнетних імпульсів
92
Маланчук Н. І. Локальне проковзування тіл, зумовлене неоднорідним коефіцієнтом тертя
98
Євтушенко О. О., Пир’єв С. Ю. Головні напруження у півпросторі від дії на його поверхні рухомого фрикційного навантаження
106

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Кірілов К. І., Краєвський В. М. Оцінка залишкового ресурсу хіміко-технологічного обладнання Одеського припортового заводу
112
Марущак П. О., Бищак Р. Т., Глиха В., Сорочак А. П. Влияние температуры на ударную вязкость и динамическую трещиностойкость стали 25Х1М1Ф
118

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Круцан Г. М. До 100-річчя від дня народження академіка Г. В. Карпенка
122
Дацишин О. П. Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні проблеми трибології”
126

Поновлено: 30.08.2010