Home English

Том 46, № 5, 2010 (вересень – жовтень)Зміст

Похмурський В. І., Маруха В. І., Зінь І. М., Гнип І. П., Білий Л. М. Інгібіторний захист сталевої арматури пошкодженого тріщинами залізобетону
5
Корній С. А., Копилець В. І. Квантово-хімічний розрахунок енергії адгезії контактуючих різнорідних металів у середовищі
15
Лампке Т., Майєр Д., Аліш Ґ., Вілаґе Б., Похмурська Г., Клапків М., Студент М. Корозійна і втомна поведінка покривів з оксиду алюмінію, отриманих різними методами
23
Бойчишин Л., Кубішталь Ю., Будньок А., Ковбуз М. Вплив додатків заліза на корозійну тривкість аморфного металевого сплаву Al87Gd5Ni8
30
Крижанівський Є. І., Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Ю. Д. Контактне руйнування тіл кочення відкритих опор тришарошкових бурових доліт у водних середовищах
37
Морачковський О. К., Ромашов Ю. В. Прогнозування корозійного розтріскування конструкцій під час високотемпературної повзучості
43
Жілюкас А., Янутенене Й., Никифорчин Г., Берейша М. Оцінка на основі підходів механіки руйнування корозійних дефектів у нафтопроводах
48
Цирульник О. Т., Волошин В. А., Петрина Д. Ю., Греділь М. І., Звірко О. І. Деградація властивостей металу зварного з’єднання експлуатованого магістрального газопроводу
55
Винар В. А., Довгуник В. М., Студент М. М. Методичні особливості трибокорозійних досліджень
59
Архипов О. Г., Хома М. С., Борисенко В. А., Ліпко Г. В., Зінченко О. В., Боярчук О. Г., Ковальов Д. О. Деградація сталі 09Г2С в умовах нафтопереробки
65
Гордієнко В. О., Проценко В. С., Квон С. Ч., Лі Ч.-Й., Данилов Ф. Й. Електроосадження хромових покривів зі сульфатно-карбамідних електролітів на основі сполук Cr(III)
71
Осташ О. П., Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М., Ушкалов Л. М. Оптимізація властивостей композита 10Sc1CeSZ–NiO відновлювально-окиснювальною обробкою
76
Матичак Я. С., Погрелюк І. М., Федірко В. М. Кінетичні особливості азотування (α+β)-титанових сплавів
82
Суберляк О. В., Красінський В. В., Шаповал Й. М., Гриценко О. М. Вплив механізму та параметрів затвердження модифікованих новолакових фенолоформальдегідних смол на фізико-механічні властивості композита
89
Ковалік М. Вплив деформації на структуру та властивості матеріалу за поздовжнього холодного вальцювання ступінчастих валів
97
Розумек Д., Марціняк З. Ріст втомної тріщини у сплаві AlCu4Mg1 за навантаження непропорційним згином з закрутом
102
Пашечко М. І. Зносотривкість евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr
109
Гавриш В. І., Федасюк Д. В., Косач А. І. Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням
115
У НАУКОВИХ КОЛАХ
Дмитрах І. М., Студент О. З. Вісімнадцята європейська конференція з руйнування, ECF-18
121
Діцель В., Ґабетта Ґ., Никифорчин Г. 20 років діяльності Технічного комітету ТК10 з руйнування, спричиненого середовищем, Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS)
126

Поновлено: 30.09.2010