Home English

Том 46, № 6, 2010 (листопад – грудень)Зміст

Саврук М. П., Казберук А. Антисиметричний розподіл напружень у пружному тілі з гострим або закругленим кутовим вирізом
5
Богданов В. Р., Сулим Г. Т. Визначення тріщиностійкості на основі числового моделювання плоского деформованого стану
16
Кульчицький-Жигайло Р., Байковський А. Пружний півпростір з неоднорідним покривом під дією дотичних зусиль
25
Шевчук В. А., Калиняк Б. М. Напружений стан циліндричних тіл з багатошаровими неоднорідними покривами
35
Силованюк В. П., Юхим Р. Я., Горбач П. В. Деформування та руйнування матеріалів в околі сфероїдальних включень
42
Стащук М. Г., Дорош М. І. Розрахунок деформованого стану стільникових труб у неоднорідному ґрунті
47
Іваницький Я. Л., Гембара О. В., Сміян О. Д., Ковалік М. Визначення концентрації водню у зоні передруйнування біля вершини тріщини
51
Дробенко Б. Д. Комп’ютерне моделювання деформування елементів діючого енергетичного обладнання з пошкодженнями
56
Осташ О. П., Муравський Л. І., Вороняк Т. І., Кметь А. Б., Андрейко І. М., Віра В. В. Визначення розміру втомної зони передруйнування методом фазозсувної інтерферометрії
61
Назарчук З. Т., Кулинич Я. П., Коваль О. С. Вплив кругової тріщини на електромагнетне поле у провіднику
68
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Сергієнко О. М., Матвіїв Ю. Я. Магнетоакустичне діагностування тонкостінних феромагнетиків із плоскими тріщинами
72
Мусій Р. С. Напружений стан електропровідної кулі за електромагнетної дії з імпульсним модуляційним сигналом
76
Фільштинський Л. А., Шрамко Ю. В., Коваленко Д. С. Усереднення магнетних властивостей волокнистих феромагнетних композитів
82
Торібіo Дж., Харін В., Вергара Д., Лоренцо М. Оптимізація моделювання дифузії водню під напруженням для вивчення водневого окрихчення брусків з концентратором
91
Погрелюк І. М., Ткачук О. В., Самборський О. В. Вплив оксинітрування на зносотривкість титанового сплаву ВТ14
106
Янджун Ксі, Йонгджун Ліу, Жіксін Ванг, Джінбін Лу. Характер оксидування та електрохімічні корозійні властивості сплаву Ti3Al з покривом TiAl
113

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Дмитрах І. М., Студент О. З. Перший грецько-український симпозіум з механіки руйнування матеріалів і конструкцій
118
Перелік статей, опублікованих у журналі “ФХММ” за 2010 р.
122
Авторський покажчик
127

Поновлено: 30.12.2010