Home English

Том 47, № 1, 2011(січень – лютий)Зміст

Назарчук З. Т., Синявський А. Т. Апроксимація розв’язку оберненої задачі розсіювання електромагнетних хвиль на плоских діелектриках
7
Клепко В. В., Колупаєв Б. Б., Лисенков Е. А., Волошин М. О. В’язкопружні властивості наповненого поліетиленгліколю в мегагерцовому діапазоні частот
18
Балицький О. І., Хмєль Я., Доробчинський Л. Аналіз електрохімічних осциляцій в умовах вібраційної кавітації
24
Мацько І. Й., Кравець І. Б., Яворський І. М. Дослідження структури вібраційних сигналів механічних систем під час розвитку дефекту
29
Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями.
І. Загальні співвідношення
37
Чернець М. В., Келбіньскі Ю., Ярема Р. Я. Узагальнений метод оцінки зношування циліндричних евольвентних зубчастих передач
44
Куцєй М. Нестаціонарне фрикційне теплоутворення за ковзання композиційного шару по поверхні півпростору
50
Стаменовіч М., Путіч С., Дрманіч С., Ракін М., Медйо Б. Вплив робочих розчинів на механічні властивості склополіефірних композитних труб за їх розтягу в поздовжньому та круговому напрямках
57
Богданович О. В., Веселуха В. М. Циклічна тріщиностійкість тривало експлуатованої сталі магістрального нафтопроводу
65
Іваськевич Л. М. Вплив температури та циклічного навантаження на водневе окрихчення нікелевих жароміцних сплавів
70
Лесюк Г., Шата М. Аспекти структурної деградації сталей старих мостів, спричиненої поширенням втомної тріщини
76
Розумек Д., Хепнер М. Вплив часу насичення киснем на ріст тріщини в титановому сплаві за циклічного згину
82
Новицький В. Г., Гаврилюк В. П., Шатрава О. П., Панасенко Д. Д., Хоружий В. Я., Кальчук М. О. Структура та трибологічні характеристики литого гетерогенного сплаву до і після лазерної обробки
87
Долінська І. Я. Визначення залишкового ресурсу коліс парових турбін за змінного в часі навантаження
94
Гнип І. П., Зінь Я. І., Білий Л. М. Про вплив інгібіторів на тривкість до катодного відшарування полімерних протикорозійних покривів
98
Ян Айюн, Хоу Юанлінг, Чен Ї, Фенг Ляюнд. Вивчення особливостей ґрунтової корозії сітки заземлення зі сталі Q235 у місті Вейнан провінції Шанксі
104

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Паустовський О. В., Новікова В. І., Тимофєєва І. І., Моляр О. Г., Губін Ю. В., Мордовець Н. М., Ісаєва Л. П., Костенко А. Д. Електроіскрове легування сплаву ВТ22 електродними матеріалами з хромом і вольфрамом
109
Андрейко І. М., Кулик В. В. Температурна залежність механічних характеристик колісних сталей
113

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Рицар Д. І. Захист дисертацій
116
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування
118
Пічугін А. Т. Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів
121
Веселівська Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії
124

ЮВІЛЕЇ
Володимир Панасюк (до 85-річчя від дня народження)
124

Поновлено: 01.03.2011